Många frågor kvar om de utförsäkrade

2010-06-16 21:00 Johan Fock  

Statistik: Cirka 15 000 personer lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet. Statistiken säger inte mycket mer än var de utförsäkrade befinner sig i systemet.

<p>Av dem som lämnat sjukförsäkringen har 12?757 skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Cirka 5?000 personer har ansökt om fortsatt sjukförsäkring i någon form.</p> <p>Sammanlagt 1?704 personer är åter i arbete, men av dem är cirka 75 procent i arbete med stöd av olika slag. I den återstående gruppen om 11?053 personer, där de som sökt om fortsatt sjukersättning också ingår, är alla fortsatt arbetslösa och till del kanske även fortsatt sjuka. (Diagrammet ovan visar hur den gruppen fördelar sig i systemet.)</p> <p>Aktivitetsstöd betalas av Försäkringskassan till personer som gått vidare till Arbetsförmedlingen och deltar i ett program. Stödets storlek bygger på a-kasseprinciper. Den som uppfyller kraven från a-kassan får motsvarande belopp från Försäkringskassan och blir på motsvarande sätt utförsäkrad med tiden. Den som är utförsäkrad och går på aktivitetsstöd, det vill säga på heltid i något arbetsmarknadsprogram under Arbetsförmedlingens hatt, får 223 kronor om dagen.</p> <p>Personerna i gruppen inskrivna utan aktivitetsstöd, runt tre tusen personer, är en oklar post i redovisningen. Vilka är de? Vad lever de på?</p> <p>- Här finns troligen en del av dem som söker fortsatt sjukersättning, säger Siri Persson på avdelningen för Rehabilitering för arbete på Arbetsförmedlingen.</p> <p>Den som anser sig själv så sjuk att ett introduktionsprogram är meningslöst, anmäler sig ändå till Arbetsförmedlingen. Det är ett villkor för att få söka sjukersättning från Försäkringskassan. Man får dock inte ta emot aktivitetsstöd samtidigt som man söker sjukersättning. I skarven mellan myndigheterna kan alltså finnas personer som står helt utan försörjning. Ett besked från Försäkringskassan ska enligt regelboken komma inom en månad, i verkligheten kan det dröja längre.</p> <p>Frågan kom upp då Siri Persson redogjorde för statistiken på ett Afa-seminiarium i juni. </p> <p>Arbetslivsintroduktionen är individuell. Den inleds med ett möte med en psykolog och ledordet är respekt. Rehabiliteringen ska göra avstamp i personens tidigare yrke och man diskuterar vilka alternativ som står till buds. Alla seminariedeltagarna var inte imponerade.</p> <p>-?Varför vet ni inte hur många som arbetat deltid och som kanske fortfarande gör det? undrade Lennart Hallsten, Karolinska Institutet.</p> <p>- Varför vet ni inte från vilka yrken och samhällsklasser de sjukskrivna kommer? Varför blev de sjuka? Och hur det går för dem sedan? undrade arbetsmiljöskribenten Madeleine Randquist.</p> <p>Uppgifterna kan finnas hos Försäkringskassan, men hos Arbetsförmedlingen är de inte sökbara, blev beskedet. I väntan på att forskningen tar sig an rehabiliteringskedjan förblir rapporteringen i huvudsak en fråga om nummer - inte namn och aggregerade öden.</p> <p>- Jag tror man måste vänta ett år eller så att dra slutsatser, säger Henrietta Stein, chef för avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.</p> <p>- Det är fråga om en ögonblicksbild och det är omöjligt att nu säga vilka rörelser som pågår mellan de olika grupperna. Vi beslöt att göra statistiken för att vi fick så mycket frågor om rehabiliteringen från media.</p> <p>Rapporten från den 27 maj visar den situation som rådde den 30 april. Efter chocken vid årsskiftet sjunker antalet utförsäkrade under de kommande två åren enligt en prognos från Försäkringskassan. </p> <p>Antalet ligger strax över två tusen personer per månad under 2010, sjunker sedan något under 2011 för att 2012 ligga under 500 personer per år.</p>

Här finns arbetslösa och sjuka

5,2 procent har lämnat Arbetsförmedlingen av någon annan orsak än att de fått ett jobb.
26,6 procent är inskrivna utan aktivitetsstöd.
5,5 procent är arbetssökande.
62,7 procent är i program med aktivitetsstöd.

Johan Fock

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö