Liten stöld räcker för att få sparken

2014-05-27 13:34 Ann Norrby  

Oärlighet behöver en arbetsgivare aldrig acceptera, visar många domar från AD. – Det är hårt att bli avskedad efter en enda stöld för den som har haft en lång och prickfri tjänst, säger Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd. Svenskt Näringsliv är inne på ett annat spår – att bevisbördan är för tung.

Arbetarskydd har gått igenom det senaste årets domar som gäller uppsägning i AD, Arbetsdomstolen. Två pallar skrot med ett sammanlagt värde på mindre än tusen kronor var nog för att avskeda en anställd som jobbat i över 25 år.

– Arbetsdomstolen har alltid haft samma stränga syn på oärlighet. Jag tycker att många skötsamma år åtminstone i enstaka fall skulle kunna tas med i bedömningen, säger Dan Holke.

I de tvister om avskedanden och uppsägningar som kommer till LO-TCO Rättsskydd står oftast ord mot ord.

– Om AD kommer fram till att den anställda stulit eller rapporterat sina tider fel, försöker vi få med de förmildrande omständigheter som kan förklara varför. Och få domstolen att ta hänsyn till dem i sin bedömning, säger Dan Holke.

Lars Gellner på Svenskt Näringsliv är kritisk till hur stor betydelse anställningstidens längd och prognosen för hur den anställde kommer att sköta jobbet framöver får.

– Jag anser att det enbart är fråga om att en anställd har brutit sitt anställningsavtal, säger Lars Gellner.

Bevisbördan som Arbetsdomstolen lägger på arbetsgivaren är väldigt tung, anser han.

– Arbetsgivarna har samma bevisbörda som åklagare har i brottmål, säger Lars Gellner.

I dag när många arbetar utan att ha någon som tittar över axeln ställs större krav på att medarbetarna är pålitliga.

– Med eget ansvar för att arbetet blir gjort följer skyldighet att tala om för arbetsgivaren när det uppstår problem, säger professor Kent Källström på Stockholms universitet. Chefen behöver veta om det finns något som hindrar medarbetarna att uppfylla förväntningarna eller bli klara i tid.

Han uppfattar att synen på sjukdom också har förändrats. Tidigare fanns det till exempel en viss fördragsamhet med alkoholister och deras speciella problem. Men numera ställs strängare krav även på dem, anser Kent Källström.

– Arbetsgivaren måste kunna ha förtroende för alla sina anställda. En opålitlig person skapar osäkerhet både hos arbetsgivaren och bland arbetskamraterna, säger han.

Ärlighet och god hälsa krävs

Tre som förlorade jobbet senaste året

  • Två pallar skrot kostade jobbet

Fallet: En man avskedades efter att ha tagit hem två pallar med skrot utan att be om lov. Han visste att det inte var tillåtet.

AD:s dom: Han tog egendom som han inte hade rätt till. Med sin arbetslivserfarenhet och ställning borde han ha vetat bättre.

Dom: 89/13, Mål A 46/13.

  • Presterade för lite

Fallet: Det fanns inga jobb längre som truckföraren klarade av. Han led av sömnapné.

AD:s dom: Truckföraren presterade alltför lite, därför fick han sägas upp. Hans sömnapné påverkade inte företagets beslut.

Dom: 26/14, Mål A 152/13.

  • Föreståndaren ansågs pålitligast

Fallet: En lokalvårdare hos Folket hus avskedades för att hon slagit in köp som aldrig gjorts i kassaapparaten. Hon nekade till detta.

AD:s dom: Föreståndarens berättelse är mer trolig än lokalvårdarens. Det var förmodligen lokalvårdaren som gjort -kassaregistreringarna.

Dom: 24/14, Mål A 93/13

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö