Lantbrukaren fälls även i hovrätten

2021-10-21 13:29 Lena Gunnars  
Hovrätten för Västra Sverige ansåg också att lantbrukaren använt en felaktig metod. Foto: TT-Bild

En rumänsk medborgare klämdes under skopan på lantbrukarens gård och dog. Lantbrukaren dömdes i tingsrätten för arbetsmiljöbrott, vållande till annans död. Domen överklagades till hovrätten – som idag fastställde tingsrättens dom.

Varbergs tingsrätt dömde lantbrukaren för arbetsmiljöbrott, vållande till annans död. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter.

Lantbrukarens ombud överklagade tingsrättens dom till hovrätten och ville frikänna honom från ansvar. I dag kom domen från Hovrätten för Västra Sverige, som fastställer tingsrättens dom.

Den rumänske medborgaren avled den 12 september 2019 under ett arbete i lantbrukarens jordbruksverksamhet. När olyckan inträffade hjälpte han till med att sätta upp stolpar till ett stängsel. Arbetstagaren placerade förhand en av stolparna på marken och höll den upprätt. Lantbrukaren tryckte sedan med undersidan av skopan till en hjullastare ner den i marken. Det var i samband med ett sådant arbete som den rumänske medborgaren klämdes mellan marken och skopan på ett sådant sätt att han avled. Enligt lantbrukaren hade arbetsmetoden fungerat bra och utan missöden tidigare och är vanligt förekommande. Lantbrukaren och den förolyckade anställde brukade använda ett signalsystem under arbetet. Lantbrukaren gav en signal till den anställde när han lagt skopan mot stolpen så att kan kunde flytta på sig innan skopan sänktes ned. Arbetstagaren brukade vinka när arbetet var klart och stolpen satt i marken.

Vice chefsåklagare Jörgen Lindberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte åtal i Varbergs tingsrätt. Han ansåg att det begåtts ett arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Åklagaren ställde lantbrukaren personligen till svars. Eftersom han drev lantbruket som en enskild firma krävde åklagaren inte någon företagsbot.

När lantbrukarens ombud överklagade tingsrättens dom till hovrätten menade hon att lantbrukaren inte varit oaktsam. Ombudet ansåg att tingsrätten hade dragit en felaktig slutsats om lantbrukarens uppmärksamhet och framhöll att arbetsmomentet var avslutat. Lantbrukaren hade signalerat att medarbetaren skulle gå åt sidan. Ombudet skrev vidare i överklagan att det inte fanns någon anledning för medarbetaren att befinna sig under skopan. Av det skälet hade lantbrukaren inte anledning att räkna med att medarbetaren skulle befinna sig där. Därmed brast lantbrukaren inte i uppmärksamhet, påpekade ombudet, som också framhöll att arbetsmetoden använts länge och att den fortfarande används. Hon menade att lantbrukaren hade vidtagit de säkerhetsåtgärder som rimligen kunde ställas på honom.

I tingsrätten framkom att metoden att "stängsla" på detta sätt inte är ovanlig. Men Arbetsmiljöverket har utrett metoden, där man låtit en människa befinna sig i direkt anslutning till hjullastaren, och kommit fram till att den var både bristfällig och felaktig. Att det funnits ett signalsystem kunde inte kompensera för bristerna anser Arbetsmiljöverket.
Tingsrätten kom fram till att lantbrukaren i egenskap av arbetsgivare hade ansvar för arbetsmiljön. Det går att stängsla utan att någon behöver gå in i området där hjullastaren är igång. Genom att ändå arbeta på ett sådant sätt har lantbrukaren åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Riskerna är stora och kraven på aktsamhet ställs därför högre än i andra situationer, noterade tingsrätten.
Att lantbrukarens son behövde ta tag i den anställde och instruera honom om faran med att vara under skopan, som tingsrätten skriver, är en felaktig uppgift, menade hans ombud. Det handlade istället om att mannen informerades om att han inte skulle röra taggtråden.

Hovrätten finner, till skillnad mot tingsrätten, att det inte är utrett att lantbrukarens son tog tag i och gav instruktioner till den anställde samma dag som han dog. Men även om man tar det i beaktande, instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning när det gäller om lantbrukaren gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. Hovrätten håller med om tingsrättens bedömningar, både när det gäller gärningens rubricering och påföljden.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö