Långtgående ansvar för fallskyddet

2017-12-04 00:00  

TAKARBETE. Den kommunanställde tog bort istappar trots att kommunen bestämt att det skulle göras av en entreprenör. Säkerhetsrutiner skulle ändå ha funnits, påpekar förvaltnings­ätten.

Arbetsmiljöverket krävde att Luleå kommun skulle betala 400 000 kronor i sanktionsavgift. En av kommunens medarbetare hade utfört takarbete utan fallskydd trots att fallhöjden var två meter eller mer.

Kommunen ansåg att det inte fanns skäl för någon avgift alternativt att den skulle sänkas. Kommunen medgav att en anställd varit uppe på taket för att ta bort istappar men att medarbetaren gjort avsteg från gällande rutin och instruktion för detta. Enligt kommunens instruktion ska uppgiften läggas ut på entreprenörer med kompetens för uppdraget.

Förvaltningsrätten konstaterar att en arbetstagare har arbetat på tak, högre upp än två meter, utan någon form av fallskyddsutrustning. Arbetstagaren har därmed överträtt en föreskrift om arbetsmiljö.

Förvaltningsrätten påpekar att arbetsgivarens ansvar att se till att säkerhetsrutiner följs är mycket långtgående. Rätten konstaterar att hur arbetet skulle gå till om kommunens egna medarbetare tog bort istappar var sparsamt reglerat.

Förvaltningsrätten dömer ut sanktionsavgiften.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen