Långtgående ansvar för fallskydd

2018-03-09 00:00 Karin Nilsson  

FÄLLD. Montören utsatte sig själv för en risk, ansåg Bravida. Arbetsmiljöverket ansåg att det var bolagets ansvar och krävde 400 000 kronor i sanktionsavgift.Bolaget tog målet till Högsta förvaltningsdomstolen som inte beviljar prövningstillstånd.

Arbetsmiljöverket krävde att Bravida Sverige skulle betala 400 000 kronor i sanktionsavgift. Vid en inspektion den 8 september 2015 uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnadsarbete utan att fallskydd användes. Det var risk för fall och fallhöjden var mer än två meter.

Bolaget gick inte med på att betala avgiften. Bolaget säger att det är riktigt att en av med­arbetarna vid det aktuella tillfället var på en plats utan fallskydd, där höjden översteg två meter. Montören bestämde sig dock för att utföra en annan uppgift än de som planerats. Det var montören själv som utsatte sig för en risk. Bolaget har vidtagit alla de åtgärder som kan förväntas i det aktuella fallet. Förvaltningsrätten höll med bolaget. Överträdelsen har endast skett vid ett tillfälle och i strid med bolagets uttryckliga instruktioner. Förvaltningsrätten lämnade därför Arbetsmiljöverkets ansökan utan bifall.

Arbetsmiljöverket överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Kammarrätten påpekar att en med­arbetares överträdelse av vad som gäller för skyddet för arbetsmiljön bara kan vara ursäktligt i särskilda fall. En sådan situation kan vara att det har funnits ett allvarligt hot mot en person eller mot egendom.

Möjligheten att avstå från att döma ut en sanktionsavgift ska också användas sparsamt.

Kammarrätten delar inte förvaltningsrättens bedömning och bifaller Arbetsmiljöverkets överklagande. Rätten bestämmer att Bravida ska betala 400 000 kronor i sanktionsavgift.

Bravida överklagade kammarrätts­domen till Högsta förvaltningsdomstolen som inte ger prövningstillstånd.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen