Långtgående ansvar för arbetstagares agerande

2018-01-19 00:00 Karin Nilsson  

ARBETSGIVARANSVAR. Arbetstagaren följde inte instruktion om ett säkert arbetssätt och olyckan var inte arbetsgivarens ansvar.Förvaltningsrätten höll med arbetsgivaren om det. Men det gör inte kammarrätten.

Arbetsmiljöverket krävde att BWN Bygg AB skulle betala 46 400 kronor i sanktionsavgift. Avgiftsföreläggandet utfärdades efter en olycka på en av bolagets arbetsplatser där den skadade arbetade med att lägga bjälklag på första våningsplanet. Fallhöjden var 2,9 meter och fallskydd saknades.

Bolaget har bestridit avgiften. Olyckan har hänt men arbetstagaren använde inte anvisad utrustning utan klev i stället upp på bjälklaget varifrån han föll ned på golvet. Det fanns tydliga instruktioner att arbete med montering av bjälklag skulle utföras från byggnadsställning alternativt arbetsbock.

Förvaltningsrätten konstaterar att arbete utförts utan fallskydd där det fanns risk för fall och höjden var två meter eller mer. Rätten konstaterar också att bolaget har haft tydliga instruktioner och arbetstagarna har haft kunskap och utrustning för att kunna följa dessa instruktioner. Den aktuella överträdelsen har inte berott på förhållanden som bolaget kunnat kontrollera. Förvaltningsrätten avslår därför Arbetsmiljöverkets ansökan.

Arbetsmiljöverket överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som gör en annan bedömning. Enligt kammarrätten kan bara en enskild arbetstagares åsidosätt­ande av skyddet för arbetsmiljön vara ursäktligt i särskilda fall. Det kan röra en situation som innebär ett allvarligt hot mot en person eller egendom. Ett sådant fall är det inte fråga om.

Kammarrätten bifaller Arbetsmiljöverkets överklagande och påför bolaget sanktionsavgiften.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö