Krokomfallet: Tydligen okej att mobba ut anställd

2015-09-29 14:31 Elisabet Örnerborg  

LAGTOLKNING. Arbetsmiljölagen gäller inte den psykosociala arbetsmiljön. Den slutsatsen drar änkan Maria Persson av att Högsta domstolen avfärdade Krokommålet.– Det här fallet var så väl underbyggt och ändå räckte det inte, säger hon.

Krokommålet är unikt; det var första gången som föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet prövades sedan den kom 20 år tidigare.

Tingsrätten fällde två chefer för ansvar för den mobbning socialsekreteraren Lasse Persson utsattes för och som ledde till att han tog sitt liv 2010. Hovrätten friade cheferna. Riks­åklagaren överklagade, men Högsta domstolen gav inte prövningstillstånd.

– Hovrätten tittade på enskilda händelser, delade upp det och sa att ”det här var inte bra och inte det här”. De borde ha tagit ihop alla saker. En mobbning är inte en enskild händelse utan något som pågår över tid. Genom att inte ge prövningstillstånd är vi många som undrar varför och vad Högsta domstolen vill säga med det, säger änkan Maria Persson.

Att arbetsmiljölagen inte tycks gälla den psykosociala arbetsmiljön tycker hon är extra allvarligt nu när sådan sjukskrivning ökar.

– Vi som stod bredvid orkade och försökte driva ett sådant mål. De som mobbas och överlever orkar inte. Lasse skulle aldrig ha orkat.

”Fnysningen” från HD visar att det inte är någon idé att ens försöka få upprättelse den lagliga vägen, anser Maria Persson.

Hon menar också att när arbetsgivaren är inblandad i kränkningen är den mobbade skyddslös. Arbetsgivaren kan använda sig av anställningsskyddslagen för att knäcka en människa utan att få stå till svars för det.

– Det är tydligen helt okej att mobba ut en anställd. I det här fallet har kommunen sagt efteråt att den kanske inte skulle ha avskedat Lasse. Då har ju varslet om avskedande använts som hot!

Det tycker hon debatten efter Krokommålet har missat, det vill säga hur arbetsgivare missbrukar lagen om anställningsskydd.

– Utbildningsdagar får inte bara handla om hur chefer ska klara sig för att inte åka dit, säger Maria Persson.

I stället för att få lära sig hur de kan undvika att bli fällda för att ha kränkt en medarbetare borde de få utbildning i hur farligt ledarskap ska undvikas. Hur de får medarbetare att växa i stället för att knäcka dem.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet, håller med Maria Persson om att fallet var mycket väl underbyggt och att det var olyckligt att HD inte tog upp det.

– Arbetsmiljölagen utgår från att arbets­givaren ska ha en helhetssyn på arbetsmiljön. Denna del av regelverket är tyvärr mycket underutvecklad. Det blir särskilt tydligt när arbetsmiljölagen tillämpas i arbetsmiljöbrott. Hovrättens metod att pröva om enskilda händelser var tillräckligt klandervärda är, enligt min uppfattning, att gå ifrån lagstiftarens intentioner om en helhetssyn, säger hon.

Arbetsmiljölagen gäller även för den psykosociala arbetsmiljön, men då den har tillkommit för att skydda industriarbetare inom den privata sektorn för arbetsolyckor ger den inte samma skydd för anställda inom den offentliga sektorn och som drabbas av exempelvis kränkande särbehandling, anser Maria Steinberg.

– En annan fråga är lämpligheten i att en offentlig arbetsgivare hotar om avskedande som en metod att frångå sitt rehabiliterings- och omplaceringsansvar.

Hon påpekar att föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete kräver att arbetsgivare har kunskaper om risker för psykisk ohälsa. Med tanke på att det är svårt med gällande lagstiftning att få någon slags upprättelse vid kränkningar, förespråkar Maria Steinberg att ett tillägg görs i diskrimineringslagen till skydd för arbetstagares värdighet. Eller, som fackförbundet Vision förespråkar, att en särskild lag om ersättning vid kränkningar införs.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen