Krav kvar

2019-02-08 00:00 Karin Nilsson  

Arbetsmiljöverket krävde vid vite om 150 000 kronor att Kävlinge kommun senast den 20 mars 2017 skulle ha bättre rutiner för bland annat undersökning av socialsekreterarnas arbetsbelastning, med en efterföljande handlingsplan. Vid en uppföljande inspektion fann verket att kommunen inte uppfyllt kravpunkterna två och tre i föreläggandet som rörde organisatoriska och sociala faktorer i verksamheten. Arbetsmiljöverket ansökte därför hos förvaltningsrätten om ett jämkat vite på 30 000 kronor.

Kommunen har motsatt sig vitet och anser att den uppfyllt kraven tillräckligt. Kommunen har påpekat att undersökning av arbetsförhållandena har skett på olika sätt och vid olika tidpunkter. Bland annat har enskilda samtal hållits, medarbetarundersökningar gjorts, ärendemängden mätts och workshop med hjälp av konsult hållits.

Förvaltningsrätten konstaterar att kommunen gjort en del men anser att dessa undersökningar inte räcker för att uppfylla verkets krav. Syftet har varit att ta reda på orsakerna till den höga arbetsbelastningen för att möjliggöra att relevanta och effektiva åtgärder vidtas och därefter ta fram en handlingsplan. Förvaltningsrätten anser att kommunen inte uppfyllt kravpunkterna två och tre och bifaller verkets ansökan.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen