”Kränkningarna blir ett sjukdomsförlopp”

2014-04-13 23:00 Elinor Torp  

Norges främste mobbningsutredare heter Harald Pedersen. – Viktigast är inte att få rätt utan att bli tagen på allvar, säger han. Grannlandet har en metod som Sverige saknar.

I väntan på att den unika mobbningsdomen tas upp av hovrätten besöker Arbetarskydd Norge för att se hur kränkande särbehandling hanteras här. Grannlandet utarbetade i början av 2000-talet en metod för att på ett så neutralt sätt som möjligt utreda mobbning på arbetsplatser. Över 500 utredare har utbildats och löst ärenden både i offentlig och privat sektor.

I dag är Harald Pedersen Norges mest anlitade mobbningsutredare. Han kommer in på arbetsplatser i ett tidigt skede. Det är A och O. Att starta utredningen innan konflikterna fördjupas till personangrepp. Men många chefer är rädda och lite fega, vittnar Pedersen om. Duktiga mellanchefer har missförstått sin lojalitetsplikt.

– De blir för lojala uppåt, och tror inte att de får gå in och undersöka problemen, säger Pedersen.

Han har hört talas om självmordsmålet i Sverige.

– Att använda sin arbetsledningsrätt för att avskeda i stället för att försöka lösa problemen är helt galet. Arbetsgivare har en plikt att gå in och hantera dessa underliggande konflikter, understryker han.

Harald Pedersen pratar om lager på lager av kränkningar som kan resultera i en tragedi såsom i Krokoms kommun.

– Om du inte går in för att hantera ett klagomål, alltså om inte kränkningen tas på allvar, blir det en ny kränkning. Känner sig ledningen sedan pressad att göra något, men agerar fel, har du en tredje kränkning. Till slut kommer kränkningarna att tillta i intensitet och det blir ett sjukdomsförlopp som i ett mobbningsfall, förklarar Harald Pedersen.

– Livet på en arbetsplats går upp och ner. Att jobba innebär att förhålla sig till människor som man inte gillar. Mycket får man tåla, men det finns gränser och de gränserna är väldigt viktiga, säger han.

Om någon klagar på arbetsmiljön i Norge och inte blir tagen på allvar är det en kränkning av ens integritet och värdighet. Det finns tydliga rättsregler i den norska arbetsmiljölagen. Tyngst i räckan av otillåtna beteenden är trakasserier.

Mobbningsutredningen fungerar ungefär som en rättegång. Faktaundersökning, kallar norrmännen metoden.

– Att behandlas schyst och känna sig trygg i processerna är viktigast av allt. Att känna att man blir tagen på allvar. Det är något annat än att få rätt, betonar arbetsrättsjuristen som just fått den svenska mobbningsdomen i sin hand.

Norge har inte haft något rättsfall. Om det beror på att norrmännen med sin metodik lyckats bättre vet inte advokat Harald Pedersen. Men han tror att systematiken kring mobbningsutredningar är överförbar till Sverige.

Unika mobbningsdomen i Sverige

  • 19 februari 2014 fälls två chefer vid Krokoms kommun för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.
  • Brottet anses vara grovt eftersom cheferna använt arbetsrättsliga åtgärder för att få bort en djupt deprimerad medarbetare.
  • Cheferna visste att det fanns ett självmordshot, menar tingsrätten.
  • Gärningen har ett straffvärde om fängelse i ett år. Men cheferna är tidigare ostraffade och påföljden blir därför villkorlig dom plus kännbara böter.
  • Bakgrund: Socialsekreteraren Lars Persson tog sitt liv efter att ha blivit kontrollerad och särbehand lad av sin närmaste arbetsledare. Kollegerna slog larm, men ingenting hände. Efter en undermålig mobbningsutredning valde cheferna att göra sig av med honom. Den 10 juni 2010, samma dag som kommunen skulle förhandla med facket om avskedandet, begick Lars Persson självmord.
  • Domen är överklagad till hovrätten av cheferna som vill bli friade och av åklagaren som vill ha strängare straff.

Sätt stopp i tid! Så gör ni – steg för steg:

1. Utredningen görs av en oberoende och kunnig person.

2. Utred klagomålet grundligt. Mobbningsutredaren hör bägge parter, var för sig. Även kolleger kan vittna.

3. Dokumentet är konfidentiellt, men inte anonymt. Parterna får chans att uttala sig om det den andra har sagt.

4. Mobbningsutredaren skriver en rapport.

5. Arbetsgivaren får självständigt bedöma rapportens slutsatser.

6. Utredningen sätter stopp. Den ska inte pågå hur länge som helst.

7. Mobbningsutredaren måste hålla sig strikt till metoden och titta på reglerna i arbetsmiljölagen.

8. Ligger det som medarbetaren utsatts för innanför vad man på en arbetsplats får tåla eller är det frågan om mobbning?

9. Graden av mobbning går från kränkning av integritet och värdighet till trakasserier. Gräns­erna för vad som är acceptabelt och inte på en arbetsplats är extremt viktiga att ha klart för sig från början.

10. De berörda parterna garanteras full tillgång till rapporten.

Källa: Harald Pedersen, arbetsrättsadvokat och mobbningsutredare i Norge.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö