Kraftig ökning av utmattade unga

2017-05-22 00:00 Calle von Scheele  

Antalet unga kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom har ökat med över 400 procent på fem år. Det visar statistik som Försäkringskassan tagit fram för Arbetarskydd. Även männen visar en kraftig ökning, men från en betydligt lägre nivå.

En fredagskväll i början av maj lägger sjukvårdsminister Gabriel Wikström ut ett inlägg på Facebook. Han beskriver hur han under en tid känt en stor och onormal trötthet.

– Jag har tidigare berättat om mina erfarenheter av utmattning. Jag vet hur viktigt det är att inte bara köra på. Nu är det dags att dra i handbromsen för att inte bli utbränd, skriver den 32-årige ministern till sina följare.

Som 23-åring drabbades han av utmattningssyndrom. Den gången tog det två år att komma tillbaka.

Ministern är inte ensam om att tidigt i sin yrkeskarriär drabbas av stressrelaterad sjukskrivning. Ofta leder det till en mycket långvarig rehabilitering innan den drabbade är tillbaka med full kraft i arbetslivet.

Försäkringskassan har tagit fram unik statistik åt Arbetarskydd. Siffrorna visar att antalet sjukskrivna unga i åldrarna 24–29 år med allvarliga stressrelaterade diagnoser har ökat markant. Både kvinnor och män är utsatta, även om betydligt fler kvinnor än män drabbas.

Utvecklingen de senaste tio åren:

• På tio år har antalet drabbade fördubblats.

• Under några år i början av perioden sjönk antalet sjukskrivningar i dessa diagnoser. Lägst var siffran i augusti 2011 för kvinnorna. Sedan dess har sjukskrivningarna i utmattningssyndrom och andra stressrelaterade diagnoser ökat med nära 700 procent.

• För männen var antalet fall lägst i oktober 2008. Sedan dess har gruppens sjukskrivningar ökat med över 600 procent.

Utvecklingen de senaste fem åren:

• Sjukskrivningarna för kvinnor har ökat med över 400 procent.

• För männen är siffrorna när 500 procent högre.

I januari 2017 var över 1 400 kvinnor och 400 män i åldrarna 24–29 år sjukskrivna inom diagnosområdet anpassningsstörningar och svår stress. I gruppen ingår utmattningssyndrom.

Forskarna ser flera orsaker till att unga individer drabbas av dessa allvarliga sjuk­domar efter bara några år i arbetslivet. Liksom för äldre spelar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön en viktig roll. Överengagemang är också en stor riskfaktor, konstaterar Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

– Anledningen till att kvinnor drabbas hårdare är dels att de i högre utsträckning än männen jobbar i verksamheter med svagare organisatorisk och social arbetsmiljö som vård- och omsorgsarbete, dels tar ett större ansvar för barn, familj och anhöriga, säger Ulrik Lidwall.

Enligt Ulrik Lidwall finns ingen enkel förklaring till det trendbrott som skedde för över fem år sedan. Då hade antalet sjukskrivningar för unga med stressdiagnoser sjunkit under en period men tog ny fart till dagens rekordsiffror på över 1 800 långa sjukfall.

Han bedömer att den ökade psykiska ohälsan inte bara hänger ihop med förändringar i arbetslivet utan också i förändringar av livsstil, som mindre sömn, mindre motion och ändrade alkohol- och matvanor.

– Man kan spekulera i vilken betydelse som sociala medier, 24/7-samhället och konstant audiovisuell stimulans har för den mentala hälsan. För unga kan det dessutom finnas en växande obalans mellan förväntningarna på arbetslivet och det verkliga arbetslivet.

När kraven i arbetslivet växer blir det samtidigt viktigare att kunna koppla bort arbetet på fritiden. Både kroppen och hjärnan behöver återhämtning, poängterar Ulrik Lidwall.

– Frågan är om unga har den kunskapen eller om de uppmuntras att ta till sig den.

Många unga vill som färska i arbetslivet visa vad de går för och tycker att jobbet är lustfyllt.

– Det utnyttjas nog av en del arbetsgivare, säger Ulrik Lidwall.

Från 229 till 1 548 sjukskrivna kvinnor under 30

För tio år sedan började antalet unga sjukskrivna (24–29 år) i stressrelaterade diagnoser falla ordentligt, för att åter stiga till dagens rekordhöga nivåer.

Kvinnor

Lägst antal: 229 fall, augusti 2011.

Högst antal: 1 548 fall, december 2016.

Ökning: 675 procent.

Män

Lägsta antal: 66 fall, oktober 2008.

Högsta antal: 414 fall, november 2016.

Ökning: 625 procent.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö