Könsskillnadernas  favoritbransch 

2022-04-20 09:04 Nina van den Brink  

Få jobb är så segrerade som städarnas. Män och kvinnor arbetar med olika områden – och drabbas av olika slags problem.  

Arbetsmiljön i städbranschen har en tydlig könsdimension. Städbranschen domineras fortfarande av kvinnor. Men det beror samtidigt på i vilken verksamhet det gäller. Den nygamla branschen för hemstädning är nästan helt kvinnodominerad, medan män ofta återfinns hos större företag, gärna där det ska köras städmaskiner, till exempel på tunnelbaneperronger och i stora industrilokaler. 

Det har lett till att arbetsmiljöriskerna ser lite olika ut för män och kvinnor. För männen är risken att skada sig i samband med tunga lyft större. Det kan handla om att en maskin ska flyttas mellan våningar, eller baxas upp på släp. Män sköter ofta mattvätt och kånkar på tunga mattor. 

För kvinnor är risken för arbetsskador störst i samband med monotona och ensidigt upprepade rörelser och förslitningsskador. Golv som moppas varje dag med ständigt samma rörelsemönster. Framåtböjda positioner i kombination med vridrörelser vid dammsugning under möbler eller bäddning. 

Många moment är svåra att motverka helt, men det finns gott om hjälpmedel och ergonomiska metoder som endast kräver utbildning och god vilja, ibland även tid. Goda arbetsgivare ser till att de anställda städarna har varierande arbetsuppgifter, och inte varje dag utför samma monotona rörelser. Kanske kan personal turas om med olika uppgifter.  

Ett annat förslag är att inte lägga all moppning  på samma dag, utan att städarna gör lite av varje var dag, i stället för att göra en sak i taget. Tunga lyft ska utföras med hjälp av redskap eller av två eller flera personer. 

Sedan är det ett särskilt problem att de arbetsgivare som faktiskt ställer krav på god arbetsmijlö åt sina städare riskerar att förlora sina uppdrag till mindre seriösa företag som tar mindre betalt för sina anställdas tjänster. Det handlar inte bara om privata företagskunder,  många offentliga beställare ställde inte heller krav på kvalitet och goda arbetsförhållanden när de upphandlade städning av privata städföretag.  

Under tre år 2018-2021 har Arbetsmiljöverket haft tillsynsaktiviteter och ett av problemen som en del städföretag tog upp var just den skevheten 

Städmaskiner och -material utgör en mycket liten del av kostnaderna för städföretagen. Det som kostar är personalen, och den som prutar, prutar alltid på löner och den tid som den anställda har på sig att göra jobbet färdigt.  

Arbetsmiljöverkets inspektörer upptäckte också en hel del misstänkt svartjobb, personer som alltså inte finns representerade i den officiella statistiken över antal anställda eller lönenivåer.  

Problemet med svartarbete är långt ifrån löst. Enligt Skatteverket som har inlett en granskning av städbranschen efter det uppmärksammade fallet med statsminister Magdalena Anderssons papperslösa städerska så minskar problemet i alla fall inte. 

Tidigare har myndigheten uppskattat att 10 procent av städbranschen består av svart arbetskraft, vilket motsvarar en omsättning på fyra miljarder kronor. 

I januari i år hade Skatteverket granskat 30 städföretag och dittills ändrat sina beslut om skatt för hälften av dessa, efter att ha upptäckt falska fakturor, oredovisad personal och liknande. Fyra brottsanmälningar hade upprättats. 

Magnus Pettersson VD på fastighetsanställdas förbund krävde i samband med statsministerns ”städincident” att kollektivavtal ska vara ett baskrav för alla offentliga upphandlingar, och för att Rutavdraget ska betalas ut till städföretag. Han vill också att inga arbetstillstånd delas ut för anställningar där lönen understiger 24 000 kronor. Dessutom vill han se ett huvudmannaansvar. Detta för att få stopp på utnyttjandet av utsatta människor från andra länder. 

 

 

 

 

 

 

 

Städare i Sverige

Städare är det tionde vanligaste yrket i Sverige och 2019 fanns 77568 personer registrerade i yrket. 

73 procent av städarna är kvinnor, hälften av dessa är födda utomlands. 

Av männen är majoriteten födda utomlands. 

4491 av städarna är egenföretagare.  

Den genomsnittliga heltidslönen före skatt för städare 2020  var 24400 kronor/månad (36100 totalt sett i landet) 

Medianlönen 2020 var 24100 kronor/månad  (32400) 

Mörkertalet med svartanställda anses vara stort. 

KÄLLA: SCB 

Ergonomi & säkerhet – riskområden i städbranschen

Fallolyckor
De vanligaste skadeorsaken för städare beror på fallolyckor av olika slag. Det blir halt på våta golv och risken är förhöjd att ramla i trappor när städaren bär på utrustning och flyttar maskiner. Fall sker också från stegar och pallar.

Belastningsskador
Tunga lyft kan skada muskler och leder. Städare förväntas ofta flytta stora förpackningar med förbrukningmaterial, hinkar med vatten och maskiner. Påfrestande arbetsställningar och monotona rörelser leder med tiden till förslitningsskador
Särskilt slitsamt är det att stå framåtböjda och göra vridrörelser, vilket är vanligt vid bäddning,  badkarsrengöring och moppning under möbler.

Ensamhet, social stress
Städning sker ofta ensamt, och ibland utan arbetskamrater. Vissa städare arbetar ensamma bland människor med helt andra arbetsuppgifter och annan arbetsgivare. Orimliga förväntningar från arbetsgivare kan leda till konflikter och missnöje.

Stress
För knappt om tid för att utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt leder till onödig stress och känslor av misslyckande. Ensamhet och otrygghet på platsen där man städar är medför en känslomässig belastning.

Överkänslighet
Allergier och eksem är vanliga yrkessjukdomar. Ämnen i tvätt- och rengöringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner, och hudirritationer och kontakteksem uppstår lättare på hud som ofta blir våt.

Smitta
Städare är mer utsatta för smittor, särskilt på vissa arbetsplatser som sjukhus eller förskolor. Under pandemin har städerskorna ofta haft till uppgift att rengöra ytor som kan vara kontaminerade med virus.

KÄLLA: Arbetsmiljöverket 

 

Nina van den Brink

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö