Kommunen hann bara undersöka

Vite. Efter inspektion på en skola i Dorotea kommun krävde Arbetsmiljöverket åtgärder. Kommunen skulle bland annat kartlägga om resurserna var anpassade till kraven på de anställda och om det fanns starkt psykiskt påfrestande arbetssituationer.

I oktober 2019 inspekterade Arbetsmiljöverket Strandenskolan, som drivs av Dorotea kommun. Verket fann att det rådde brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och förelade kommunen att genomföra en undersökning av dessa arbetsförhållanden. Verket hänvisade till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Arbetsmiljöverket krävde en undersökning för att bland annat kartlägga om arbetstagarna hade klart för sig vilka krav som ställdes på dem, om resurserna var anpassade till dessa krav och om det fanns arbetsuppgifter och arbetssituationer som var starkt psykiskt påfrestande.

Efter detta skulle kommunen i samarbete med skyddsombud, arbetstagare och företagshälsovård upprätta en skriftlig tidsatt handlingsplan för att åtgärda brister som framkommit.

Vid tidsfristens utgång i februari 2020 kunde verket konstatera att en undersökning hade genomförts, men längre hade kommunen inte kommit.

Verket krävde därför att ett vite skulle dömas ut.

Förvaltningsrätten dömer ut 40 000 kronor av det ursprungliga vitet på 50 000 kronor.

Lennart Lundquist / Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö