Klämskador, frakturer - och död

2022-02-15 16:56 Johanna Kronlid  
Efter dödsolyckan i juli 2018 har pelletsverket i Svappavaara stängts och ett omfattande underhållsarbete genomförs just nu. Foto: TT-Bild

Det kostar att inte satsa förebyggande på arbetsmiljön. Många arbetsgivare accepterar strafförelägganden. Ibland på flera miljoner kronor. Arbetarskydd har gått igenom förra årets förelägganden.

Amputerad arm 500 000:- 

Mondelez Sverige Production. En arbetstagare fastnade mellan en kedja och ett kedjehjul i en maskinlinje för tillverkning av choklad. Följden blev att delar av höger arm amputerades. Riskbedömningar saknades och skyddplåten var inte tillräcklig.

Olycksdag: 19 januari 2021 

 

Klämd fot 300 000:- 

DS Smith Packaging Sweden AB. En operatör skulle ta bort wellpappark som orsakat en driftsstörning vid wellmaskinlinjen. Han fick vänster fot i kläm mellan två transportband och fick komplicerade skador på vänster fot och fotled. Han klämdes eftersom transportbanden gick igång när operatören befann sig på ett av banden.  Bolaget har inte gjort en tillräcklig riskbedömning av wellmaskinlinjen. Ej heller tillräckliga instruktioner om hur driftsstopp ska hanteras.
Olycksdag: 7 december 2020

 

Klämskada 225 000:- 

Coop Väst AB. Nor en anställd skulle fylla på dryck i ett kylskåp som stod på en lastpall tippade skåpet. Den anställde fick flera frakturer och skrapsår.
Oaktsamheten har bestått i att inte säkerställa att kylskåpet stått på ett plant underlag och sett till att kylen inte kunde tippa.

Olycksdag: 26 december 2019.

 

Avsågat finger 100 000:- 

Betonmast Malmö AB. En arbetstagare hos en underentrepenör skulle klyva till kilar med hjälp av en större byggsåg när handen fastnade i den roterande klingan. En bit av vänster ringfinger blev avsågad.

Arbetsmiljöansvariga i bolaget har varit oaktsamma. Riskbedömning av arbetet hade inte gjorts, och inte heller hade man löpande sett till att den inhyrda byggsågen var försedd med klyvkniv och påskjutare. 

Olycksdag: 17 maj 2021 

 

Farlig smitta 25 000:-
 

Rättspsykiatri Syd. En arbetstagare hade smittats med en allmänfarlig sjukdom på en avdelning i Huddinge. Det allvarliga tillbudet borde ha anmälts till Arbetsmiljöverket senast den 15 oktober 2020, men anmäldes först den 12 november 2020.
 

Klämolycka 400 000:-


Voestalpine Precision Strip AB. Två anställda skulle starta en ny stålbandsrulle i ett valsverk. I samband med trädning av stålbandet tog en av dem stöd mot bandet med sin vänstra hand. Den andre körde samtidigt frammatningen av stålbandet. Handen följde med det roterande stålbandet och klämdes mellan bandet och frammatarrullen. Mannen skadade handen allvarligt. Huden slets sönder, han fick frakturer på två fingrar och en fingertopp amputerades. Olyckan skedde genom att frammatarrullens skydd inte fungerade. Oaktsamheten består i att ansvarig inte har gjort en tillräcklig riskbedömning av valsverket

Olycksdag: 18 februari 2019 

 

Skållad 1 000 000:- 

Södra Skogsägarnas Ekonomiska Förening. I en anläggning i Långasjö tog en anställd bort isolering på utsidan av en så kallad vändkammare från en hetvattenpanna. Pannan exploderade och het vattenånga, i vart fall 120 grader, fyllde rummet där arbetstagaren befann sig. Arbetstagaren fick svåra - både ytliga och djupa brännskador på drygt 50 procent av kroppen. Svåra skador som bland annat bråck i magen följde och ledde till behov av stomi. Inledningsvis var arbetstagaren i koma och låg i respirator. Den anställde har varit sjukskriven alltsedan olyckan och fler operationer väntar.
Skyddsansvariga hos bolaget borde ha undersökt och riskbedömt hetvattenpannan när det gällde reparationsarbeten och beaktat att hetvattenpannan är en trycksatt anordning. Skriftliga instruktioner till arbetstagarna vid service och reparation skulle ha funnits. En person skulle också ha haft i uppgift att planera och samordna arbeten vid hetvattenpannan för att se till arbeten inte påbörjades förrän temperaturen nått ofarliga nivåer.
Hade dessa åtgärder vidtagits hade olyckan med största sannolikhet undvikits. 
Olycksdag:10 0ktober 2018

 

Dödsfall 3 000 000:-

LKAB En arbetstagare, anställd hos en underentreprenör utförde underhållsarbete i kulsinterverket i Svappavaara. När en gallerburk som mannen stod på gav vika föll han sex meter och avled av sina skador. Att gallerburken brast berodde på att den var rostig. LKAB rådet över arbetsstället och har skyddsansvar för alla som vistas där. Eftersom det var väl känt att korrosion förekommer i kulsinterverket har bolaget brustit i sina kontroller och förebyggande arbete med rostskydd var eftersatt. Om LKAB:s skyddsansvariga vidtagit åtgärder som lagen ålägger dem. Arbetet kunde till exempel ha stoppats på grund av rostskador. 

Olycksdag: Hösten 2017 

 

Fallskada 200 000:- 

Samhall. En kvinnlig arbetstagare, anställd av Samhall, arbetade med att rengöra golv på en Max hamburgerrestaurang. Hon halkade på det hala golvet och bröt handleden. Om arbetstagaren hade fått halkfria skor av arbetsgivaren, vilket denne är skyldig att tillhandahålla hade olyckas kunnat undvikas. Samhall hade arbetsmiljöansvaret.  
Olycksdag: 28 september 2020 

 

Klämskada 75000:-

Plyfa Plywood AB. Två operatörer skulle flytta en vagn med en sågaxel. Eftersom golvet var ojämnt tippade vagnen över den ena operatören. Hon klämdes under vagnen och fick skador på ena vaden, lår och rygg. Oaktsamheten bestod i bristande underhåll, bland annat av golvet som borde varit slätt utan farliga hål eller lutningar. 

Olycksdag: 28 augusti 2019 

 

Förlamning 700 000:- 

Thomas Betong AB. En inhyrd lastbilsförare arbetade  med att transportera betong från bolagets anläggning i Kungsbacka. Under en paus assisterade han vid avlastning av inkommande gods. Han föll från en hjullastares plattform cirka tre meter. Skadorna blev livshotande. Han fick bland annat frakturer på bröstbenet och revben, blod och luft i lungsäcken, fraktur i tinningbenet, blödningar i hjärnan och svåra ryggmärgsskador som medförde förlamning av benen. Bolaget borde bland annat ha sett till att plattformen var försedd med fallskydd och planerat arbetet så att olyckor kunder förebyggts.

Olycksdatum: 28 oktober 2019 

 

Skärskada 200 000:-

Gransträsks Såg AB. En arbetstagare skulle kapa en bräda i en byggsåg. Han höll brädan med höger hand och skars av sågklingan. Det skydd som ska skydda mot kontakt med sågklingan saknades. Arbetsgivaren hade således inte bedömt riskerna  med sågen. 

Olycksdatum: 18 augusti 2020 

 

Klämskada 200 000:- 

Cadi Productions AB En arbetstagare skulle åtgärda ett stopp vid en press och öppnade en lucka till ett matarverk. Handen klämdes mellan två delar i matarverkets frammatning. Flera fingrar tvingades amputeras. Oaktsamheten består bland annat i att maskinen inte var förskedd med skydd som hinrar tillträde till farliga, rörliga delar. 

Olycksdag: 27 augusti 2018 

 

Ögonskada 400 000:- 

Stena Aluminium AB. En inhyrd arbetstagare utförde så kallad brotschning av ett kilspår med en verstadspress. När han skulle justera verktyget exploderade det och hans öga träffades av en metallbit. Mannen bar skyddsglasögon. Sårskadan krävde akut operationen och synen på ögat är bestående nedsatt med 90 procent. Oaktsamheten bestod i otillräcklig riskbedömning

Olycksdatum: 13 februari 2021

 

Skallskada 500 000:- 

Moelven Notnäs Ransby AB. En arbetstagare satt i en parkerad personbil på området när en hjullastare med gripklo  kolliderade med hennes bil. Gripklon gick igenom vindrutan och gav henne svåra skallskador – frakturer i pannbenet, bihåla, övre käkben och okbenet. Resultatet var kraftigt nedsatt syn. Oaktsamheten består bland annat av otillräckliga trafikregler. 

Olycksdatum: 10 oktober 2019

 

Frakturer 200 000:- 

August Larsson Charkuteri AB. En anställd skulle rulla ut en vagn där det hängde färdigrökt kassler på krokar. Vagnen, som med lasten vägde cirka 480 kilo, var lastad på ett sådant sätt att den blev instabil. Vagnen välte över den anställda. Hon fick bland annat frakturer på höger fotled och på skenbenets nedre del.
Om en tillräcklig riskbedömning av hur arbetet skulle utföras hade gjorts skulle det ha funnits en skriftlig instruktion för hur vagnen skulle ha lastats.  
Olycksdatum: 4 april 2018

 

Frakturer 300 000:- 

Veidekke. Två anställda arbetade med att lyfta armeringsjärn. Vid olyckstillfället lystes två armeringsbuntar som vägde 1,9 ton med hjälp av en teleskopslastare. När järnen befann sig på två meters höjd kom buntarna i gungning och en av buntarna gled av lastaren och träffade den ena arbetstagaren. Han tillfogades brutna revben, frakturer på båda benen och bäckenet, samt sårskador. Oaktsamheten bestod bland annat av bristande riskbedömning.
Olycksdatum; 24 maj 2018 

 

Benbrott 200 000:-


Bjärnums Rörflänsar AB. En pelarborrmaskin var inte förankrad i golvet vilket gjorde att när belastningen av stålringarna blev för stor föll maskinen omkull och träffade en inhyrde arbetstagarens ben som bröts av.
Företrädare för bolaget med ansvar för arbetsmiljön har inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycksfall. Risken med att inte förankra pelarborrmaskinen i golvet hade inte undersökts. 

Olycksdatum: 24 april 2019

 

 

Johanna Kronlid

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö