Klaga i tid – annars gäller Försäkringskassans beslut

2017-03-20 00:00 Calle von Scheele  

Begränsning. Den som inte överklagar eller begär omprövning av Försäkringskassans beslut inom två månader får inte längre några fler chanser. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.

I över tio år har det varit möjligt för den som är missnöjd med Försäkringskassans beslut, men har missat tidsfristen för omprövning eller överklagan, att begära en helt ny prövning. Ärendet kunde i praktiken bli prövat hur många gånger som helst. Nu är de dörrarna stängda. Om tidsfristen på två månader har löpt ut får beslutet laga kraft.

– En fördel är att vi nu har en klar processordning, men objektivt sett är det en nackdel för våra klienter om de missar att överklaga i tid, säger Mikael Sjöberg, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Försäkringskassan har två olika typer av beslut; dels grundbeslutet när ärendet avgörs första gången, dels omprövningsbeslut när individen inte är nöjd med det första beslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat detta i två omgångar. För ett par år sedan gällde domen socialförsäkringsbalkens bestämmelse från 2011. Om Försäkringskassan hade omprövat ett beslut kunde detta inte omprövas på nytt, säger lagen. Detta ska gälla, slog HFD fast för några år sedan.

Men socialförsäkringsbalken säger inget om Försäkringskassans grundbeslut. I den senaste domen meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att man inte kan ha två parallella ordningar, grundbesluten ska hanteras på samma sätt som överklagan.

– Egentligen är det politikerna som ska justera brister i lagen. Men här kan man säga att HFD har städat upp åt politikerna, säger Mikael Sjöberg.

Bakgrunden till domen är ett fall där en man blev återbetalningsskyldig. Kammarrätten ansåg att ärendet kunde prövas på nytt, vilket ledde till en halvering av återkravet. Försäkringskassan överklagade. I det aktuella fallet ändras inte beslutet, men i framtiden kan ingen återkomma om tidsfristen gått ut.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen