Kan jag slippa skiftjobb?

Experterna: Eva Kovar, Mats Palm och Maria Steinberg.

EXPERTFRÅGA: Hur långt sträcker sig arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetet till en anställd som har läkarintyg på att hon inte bör arbeta skift? Måste arbetsgivaren planera om arbetsscheman så att någon eller några kan slippa skiftgång? Eller räcker det för exempelvis ett bussbolag att säga att det inte finns några sådana jobb?

EXPERTSVAR:

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

”Arbets­givaren får undersöka om det på något praktiskt sätt är möjligt att bereda den anställda arbete utan skift. Finns det några lediga tjänster utan skift som den anställda kan utföra? Finns det arbetsuppgifter som i dag inte blir utförda men som behöver göras och som kan samlas ihop till en tjänst?

Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet att skapa en helt ny tjänst utan skift eller omorganisera verksamheten för att bereda en anställd en sådan tjänst. Arbetsgivaren kan inte heller knuffa undan andra anställda som har arbete utan skift för att bereda en annan person sådant arbete.”

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstadsföretag:

”Arbetsgivarens ansvar när det gäller arbetsanpassning för en arbetstagare sträcker sig mycket långt när det gäller rehabilitering. Utifrån det medicinska underlaget ska en omplaceringsutredning och arbetsprövningar göras.

Omplaceringsutredningen ska innefatta ALLA områden på företaget, såväl på golvet som på kontoret. Den ska matcha ALLA på företaget förekommande arbeten mot det medicinska underlaget och den enskildes utbildning och erfarenhet. Den ska också väga in en eventuellt tillkommande utbildningsinsats för att den sjuke ska kunna ta lämpligt jobb.

Att ett bussbolag endast matchar mot att köra buss på skift räcker inte alls. Det kan finnas dagtidslinjer, skolskjuts, färdtjänst, sjuktransporter med mera. Det kan också finnas servicejobb i garaget, ruttplanering på kontoret och så vidare.

Att hänvisa till arbetsbrist för att den enskilde inte kan köra buss på skift räcker inte alls, lagen kräver ett mycket mer långt gående dokumenterat rehabiliteringsarbete än så.

Alla på företaget förekommande arbeten, inklusive kontoret, ska prövas mot medicinskt underlag och kompetenskrav.”

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

”Arbetsmiljölagen har ett generellt krav på att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar rent psykiskt. Arbetstagarna har också rätt att påverka sin egen arbetssituation (pargraf 1, kapitel 2 i arbetsmiljölagen). Lagen kräver också en individuell anpassning av arbetet till arbetstagarens särskilda förutsättningar (paragraf 3, kapitel 3 i lagen). Det förväntas att arbetsgivaren har en organisation för hur arbetsanpassning ska ske och det finns en föreskrift som ställer krav på arbetsgivaren (AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering).

Lagen om anställningsskydd kräver också att arbetsgivaren ska försöka omplacera innan en uppsägning sker. Enligt Arbetsdomstolens rättspraxis är en arbetsgivare inte skyldig att skapa ett nytt arbete, men arbetsgivare har större skyldighet att omplacera en person om det är ett stort företag än ett mindre (Arbetsdomstolens domar 15/1997, 124/1999, 44/2003). I detta fall kan man säga att om det är ett stort företag och det finns möjlighet att omplacera personen till ett dagarbete, så förväntas arbetsgivaren göra det.”

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen