Kan jag kräva en ny stol?

Experterna: Eva Kovar, Mats Palm och Maria Steinberg.

EXPERTFRÅGA: Om företagshälsovården säger att jag behöver en ny kontorsstol, är arbetsgivaren då skyldig att ordna fram en sådan?

EXPERTSVAR:

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstads­företag:

”Vid sidan av att arbetsgivaren fortlöpande ska uppdatera stolarna avseende funktion och komfort, stolar håller ju inte för evigt, ska stolen anpassas till den enskilde medarbetaren. Det duger inte att arbetsgivaren erbjuder sin överblivna stabila köksstol hämtad från landstället.

Skadade stolar, som har skadade hjul, fel på gaspatronen, eller som inte går att ställa in längre, kan innebära en hel räcka av risker.

En grundbult i arbetsmiljölagen är att arbetsplatsen ska anpassas till individen, i fysisk och psykisk aspekt. Detta ska dessutom följa den tekniska utvecklingen i samhället.

Finns det ett medicinskt utlåtande från ergonom/sjukgymnast eller liknande är det fråga om att arbetsmiljön ska anpassas till en enskild person. För det finns stöd att få från Försäkringskassan. Den som har ett identifierat behov av en stol med speciella egenskaper ska givetvis ha en sådan. Det är en del i den löpande rehabiliteringsprocessen.”

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

”Det finns ingen lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att följa beskedet från företagshälsovården om att en arbetstagare behöver en ny kontorsstol. Arbetsförhållandena ska enligt arbetsmiljölagen anpassas till människors olika förutsättningar. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att förebygga att anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren får utifrån detta avgöra i varje enskilt fall vad som behövs i form av anpassning och då kan företagshälsovårdens besked vara en av flera faktorer som beaktas.”

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

”Föreslår företagshälsovården att några personer behöver bättre stolar, så är det naturligtvis lämpligt att arbetsgivaren införskaffar sådana. Några argument för det skulle kunna vara att arbetsgivaren borde lita på sin företagshälsovård, att de inte vill att någon av deras anställda ska få belastningsskador och att de tänker lite ekonomiskt. Det blir mycket billigare för en chef att betala för några stolar än att betala två veckors sjuklön för ett antal personer, om de skulle skadas. Å andra sidan är företagshälsovården ingen myndighet utan ett rådgivande organ till arbetsgivaren. Det är endast Arbetsmiljöverket som kan besluta om de stolar som ett företag har ska ersättas. Ett sådant beslut förutsätter att Arbetsmiljöverket har stöd i arbetsmiljölagen eller i föreskriften om belastningsergonomi (AFS 2010:02).”

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen