Kan jag kräva att skyddsombud är med på mötet?

2018-03-09 00:00  

EXPERTFRÅGA. En medarbetare ville ha huvudskyddsombudet med sig på ett möte med chefen och en annan medarbetare. Chefen nekade till detta och sa att då ställer vi in mötet. Är detta okej?

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

– Om en arbetsgivare hindrar skyddsom­budet från att företräda arbets­tagarna kan det leda till skadestånd enligt kapitel 6 paragraf 10-11 i arbetsmiljölagen. En medarbetare kan behöva ha huvudskyddsombud med sig som stöd vid olika tillfällen, exempelvis vid rehabiliteringssamtal. Se paragraf 7 i föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering (Afs 1994:1).

– Om en medarbetare påtalat en brist och arbetsgivaren inte vidtar åtgärder har medarbetaren rätt att vända sig till skyddsombudet enligt hänvändelserätten 6 kap paragraf 6a i arbetsmiljölagen. En sådan brist kan vara att en chef inte ger en medarbetare stöd vid kränkningar. Se paragraf 14 Organisatorisk och social arbetsmiljö (Afs 2015:4).

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Det låter som om det finns något som behöver lösas rörande samverkan mellan den fackliga organisationen och företaget. Det är inte helt ovanligt att sådana frågor och problem som du frågar efter uppstår. Det finns en ”äldre” men relativt bra Afs, Arbetsanpassning och rehabilitering, som berör det du frågar efter. Paragraf 7 i den nämnda Afsen tar upp just det du frågar efter, att rehab ska organiseras så att det kan ske i samarbete med de berörda samt deras företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Det viktigaste är att det förs anteckningar på mötet och anteckningarna är bra för alla parter. Om det visar sig att ert möte innehåller orimliga krav eller kränkningar så tycker jag att du ska gå vidare med detta. Kränkningar är aldrig acceptabla och i en beroendeställning blir de än värre. Man kan även fundera på behovet att ha med flera personer. Möjligen kan det finnas behov av språklig hjälp med översättning eller någon annan form av handikapp. Ibland är det bra med stöd och skyddsombuden kan fylla en viktig roll med sin kompetens. Många företag har bra policys och rutiner för personliga mötet när det gäller att ta med sig skyddsombud eller någon annan man kan anförtro sig åt.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö