”Kan bli kostsamt för småföretag”

2014-06-08 23:00 Ann Norrby  

”Sanktionsavgifterna gör det för billigt att göra fel”, anser Sten Gellerstedt på LO. ”Prislapparna kan diskuteras”, anser Björn Hammar på Teknikföretagen.

Björn Hammar, arbetsmiljöansvarig på Teknikföretagen, har deltagit i arbetsgivarorganisationens remissarbete inför lagändringen. Han anser att det är fel att ett helt företag ska drabbas om en liten lokal enhet bryter mot exempelvis reglerna för truckkörning.

– Vi har också ställt frågan om ett företag kan få flera sanktionsavgifter för samma brist, om bristen förekommer på olika arbetsställen och upptäcks vid skilda tidpunkter. Här har vi ännu inte fått ett tydligt svar. Hur snart ska ett systemfel ha åtgärdats innan man får en ny sanktionsavgift? undrar han också.

– Verket borde kunna jämka avgiften om en arbetstagare inte använder den skyddsutrustning som arbetsgivaren försett henne eller honom med, säger Björn Hammar.

Att det inte är tydligt när en sanktionsavgift kan jämkas utan att det blir domstolarnas sak att avgöra, är olyckligt, anser han.

– Småföretag, som inte har egen kompetens och resurser, kan behöva juridisk hjälp att hantera Arbetsmiljöverkets beslut. Det kan bli kostsamt om de inte har stöd från sin arbetsgivarorganisation, säger Björn Hammar.

Sten Gellerstedt är utredare på LO och arbetar bland annat med arbetsmiljöfrågor. Han ingick i Sanktionsutredningens referensgrupp.

En hel del föreskrifter som tidigare var kombinerade med böter finns inte med bland dem som kombineras med sanktionsavgift. I en del fall motiveras det med att föreskriften ska omarbetas, i andra fall med att reglerna är för diffusa och inte hann förtydligas.

– Förhoppningsvis finns de med på Arbetsmiljöverkets bevakningslista, säger Sten Gellerstedt.

Han tycker att sanktionsavgifterna i många fall skulle vara högre. Ett exempel är förbudet mot att hantera ett så kallat A-ämne som medför cancerrisk i föreskriften om kemiska hälsorisker.

Att det varken krävs oaktsamhet eller uppsåt längre liksom den förlängda preskriptionstiden är Sten Gellerstedt nöjd med.

– I de fall åklagaren inte åtalar arbetsgivaren efter en olycka, kommer Arbetsmiljöverket att hinna med att kräva sanktionsavgift för det regelbrott som orsakade olyckan, säger han.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen