Inte arbetsmiljöbrott på Sandvik Material Technology

2020-03-13 00:00  
När olyckan inträffade var gallret borta och golvet vattenfyllt. Foto: Polisen

Friad. En anställd fick kemiska brännskador när han halkade ned i en pumpgrop. Åklagaren krävde företagsbot. Gävle tingsrätt friar Sandvik – inget brott har begåtts.

Den 11 mars 2017 skadade sig en anställd hos AB Sandvik Materials Technology. Tillsammans med en kollega arbetade han med att tömma tankar fyllda med rengöringsmedel till en pumpgrop. Pumpen i gropen fungerade inte. För att se vad som hänt lyfte han och kollegan på ett galler över gropen i golvet. Något hade fastnat och medan de väntade på en mekaniker vattenfylldes golvet i avfettningshallen. Den anställde tog ett kliv och råkade kliva ner i gropen som nu inte längre syntes. Han kom då i kontakt med rengöringsmedlet Techniclean D 820 och fick kemiska brännskador på sina underben. Han var sjukskriven i fyra veckor och fick ärr på benen och fötterna och kvarstående men i form av känslighet.

Åklagaren: Märta Warg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ansåg att företrädare vid bolaget av oaktsamhet inte gjort vad som krävts av dem i enlighet med arbetsmiljölagen. Arbetsupp­giften hade inte tillräckligt undersökts och riskbedömts så att olycksfall och ohälsa kunnat förebyggas. Åklagaren krävde 100 000 kronor i företagsbot.

Bolaget: Sandvik förnekade gärningen.

Tingsrätten: Gävle tingsrätt konstaterar att den anställde var en erfaren och kunnig medarbetare med förmåga att utföra arbetsuppgiften, att han uppmärksammat att vattennivån steg och att han tagit bort gallret över pumpgropen. Han hade blivit upplyst om rengöringsmedlet och dess effekter. Han hade fått information om att medlet var starkt frätande och vad man skulle göra om man fick det på sig. Medan de väntade på mekaniker skulle de stänga av kranarna eller lossa på luckor. Det har inte framkommit att gallret inte skulle ha kunnat sättas tillbaka över gropen.

Utredningen har också visat att bolaget före olyckan gjort riskbedömningar och vidtagit olika skyddsåtgärder för arbetet i avfettningsanläggningen. Varnings- och informationsskylt fanns på plats och information hade getts till medarbetarna. Det har inte framkommit hur en undersökning och riskbedömning av arbetsuppgiften skulle ha gått till för att olyckan inte skulle ha inträffat.

Domslut: Tingsrätten anser att det inte finns underlag att dra slutsatsen att det är ställt utom rimligt tvivel att en person vid Sandvik har gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Yrkandet om företagsbot ska därför lämnas utan bifall.

Domen kan överklagas senast den 12 mars till ­Hovrätten för Nedre Norrland.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö