”Inspektörerna behöver fortsätta vara generalister”

2019-06-07 00:00 Elisabet Örnerborg  
Håkan Olsson.

Dödsolyckorna. Arbetsmarknadsministern kallade arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket till ett möte i mars i år om dödsolyckorna. Under mötet ställdes krav på bättre branschkunskap hos arbetsmiljöinspektörerna.

Håkan Olsson, Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör, håller inte med om att verket skulle behöva mer folk som har särskilda kunskaper inom olika branscher.

– Branschkunskap finns hos branscherna själva. Orsaken till en olycka kan ju vara ett visst beteende, attityder till säkerhetsarbetet, med mera, och då är det viktigt att inte bara titta på hur det är i en bransch eller inom ett visst område. Vi har de senaste åren prioriterat vissa områden. Efter att ha granskat ett område eller en bransch prioriterar vi nya. Då behöver inspektörerna fortsätta vara generalister, säger han.

Generalister alltså, i stället för branschvisa inspektioner med inspektörer som kan respektive bransch?

– Ja, det viktigaste för våra inspektörer är att vara statstjänstemän, skickliga kommunikatörer och att ha mycket goda arbetsmiljökunskaper. Men självfallet har vi också inspektörer med branschkunskap. De har ju en ryggsäck med kunskap från någon bransch med sig när de börjar jobba här hos oss. Sedan finns det ofta behov och önskemål hos en bransch att Arbetsmiljöverket ska ha mer kunskap. Det genomförs interna utbildningar innan olika former av inspektionsinsatser genomförs.

Arbetsmiljöföreskrifterna har också blivit mer generella på senare tid, föreskrifter har förnyats, ändrats och slagits ihop. Är det dags att återgå till branschvisa föreskrifter i större utsträckning?

– Lösningen är inte fler regler. Vi har de regler som behövs. Men det är dags att ta ett nytt grepp och göra en översyn av regelverket. Vi behöver fråga oss om de gäller fortfarande och hur de är skrivna. Reglerna måste vara moderna, användarvänliga och relevanta för ett arbetsliv i ständig förändring utan att kraven sänks.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sam­arbetar nu med fem andra ministrar för att få ner antalet döds­olyckor inom de mest utsatta branscherna. Vad får de sex stats­rådens inblandning för påverkan på Arbetsmiljöverkets roll?

– Jag vill lyfta fram att vårt statsråd Ylva Johansson engagerat sina kolleger att ta steg för en bättre arbetsmiljö. Det är väldigt positivt att det är fler statsråd som strävar mot en nollvision.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen