Inget vitesbelopp för skogsföretaget

Friat. Med hot om vite på 100 000 kronor krävde Arbets­miljö­verket att Billerud Korsnäs Skog & Industri AB skulle göra en samlad förteckning över de kemiska riskfällorna. Förvaltningsrätten fann inget stöd för kravet.

Arbetsmiljöverket hade i ett vitesföreläggande i oktober 2017 krävt att Billerud Korsnäs Skog & Industri AB skulle göra undersökningar om förekomst av krom i samband med svetsning och även redovisa en samlad förteckning över kemiska riskfällor.

Bolaget svarade i januari 2018 på ett sätt som gjorde att verket bedömde att den första kravpunkten var uppfylld men att den samlade förteckningen fortfarande saknades. En sådan skickades in till verket först i juli samma år, efter genomförandefristens utgång.

Arbets­miljö­verket ansökte därför om att förvaltningsdomstolen skulle döma ut vitet, som kunde jämkas från 100 000 till 50 000 kronor.

Förvaltningsrätten konstaterar, liksom verket, att den första kravpunkten uppfyllts. Vad gäller den andra kravpunkten finner man inte stöd i verkets föreläggande för att det skulle ha funnits något krav på att den aktuella förteckningen skulle sändas till Arbetsmiljöverket.

Med hänsyn till det dömer förvaltningsrätten inte ut något vite.

Lennart Lundquist / Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö