Ingen står till svars för stressen

2013-08-25 23:00 Elisabeth Vene  

Ingen arbetsgivare har någonsin fällts för arbetsmiljöbrott när det gäller stress på arbetsplatsen. Lagen är för otydlig och det saknas bindande föreskrifter, enligt en avhandling i offentlig rätt.

Arbetsgivarna är enligt lag skyldiga att förebygga stress. Men antalet sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ökar stadigt. Och ingen arbetsgivare har behövt stå till svars, eftersom reglerna är för otydliga. Det har Peter Andersson kommit fram till i sin doktorsavhandling i juridik.

– I teorin finns det straff som påföljd, men det används inte, säger Peter Andersson.

En viktig förklaring till varför det inte utkrävs ansvar i någon större omfattning är Arbetsmiljöverkets föreskrifter – de finns inte. Över hundra föreskrifter berör den fysiska arbetsmiljön men ingen hur man förebygger stress, konstaterar Peter Andersson. Trots att den psykosociala arbetsmiljön är lika viktigt som den fysiska om man tittar på själva lagen.

– Det är en väldigt viktigt pusselbit som saknas i lagstiftningen, eftersom arbetsmiljölagen är en ramlag som förutsätts fyllas ut med föreskrifter. Arbetsgivarna ges inget verktyg för hur de ska ta det här ansvaret.

Peter Anderssons studie innehåller en genomgång av bakgrunden till arbetsmiljölagen. Han har också granskat vilka möjligheter de ger till samverkan mellan arbetsgivare och anställda och på vilket sätt samhället och de anställda kan ställa krav på arbetsgivaren.

– Det är så spännande med arbetsmiljölagstiftningen eftersom det nästan inte är någon som har forskat i den juridiskt sett, säger Peter Andersson.

Hans avhandling ges ut som bok i augusti. Och de nyvunna kunskaperna i arbetsmiljöjuridik kommer Peter Andersson att sprida bland sina studenter på juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö