Ingen sanktionsavgift för entreprenörens arbete

2018-02-09 00:00 Karin Nilsson  

Arbetsmiljöverket krävde att Telia Company AB skulle betala 208 700 kronor i sanktionsavgift. Verket gjorde den 22 maj 2017 en inspektion vid ett av bolagets arbetsställen. Verket uppmärksammade att bolagets arbetstagare utförde arbete under jord trots att radonhalten inte hade mätts under de senaste tolv månaderna.

Bolaget avvisade ansökan och hävdade bland annat att föreskrifterna inte gällde arbeten i färdigställda bergrum. Bolaget hade också anlitat en entreprenör för arbetet. Bolaget hävdar också att de inte fått ta del av föreläggandet före förvaltningsrättens föreläggande.

Arbetsmiljöverket har återkommit och medgett att det drar tillbaka ansökan. Det beror på bolagets nya uppgifter om ett entreprenadavtal.

Förvaltningsrätten konstaterar att Arbetsmiljöverket och bolaget är överens om att ansökan ska avslås med anledning av uppgifterna om ett entreprenadavtal. Förvaltningsrätten finner ingen anledning att göra någon annan bedömning. Arbetsmiljöverkets ansökan om sanktionsavgiften avslås.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö