Ingen företagsbot för hästspark

2020-02-14 00:00 Jonna Söderqvist  

Friade. Hästen sparkade praktikanten i ansiktet. Åklagaren krävde att skolan och ridanläggningen skulle betala 250 000 kronor var i företagsbot. Tingsrätten håller inte med.

En gymnasieelev, som hade sin praktik på Gävle Ryttarsällskaps ridanläggning i Gävle, skulle ta in hästen ur hagen den 25 maj 2018. Hästen sparkade henne i huvudet. Hon fick kraftig hjärnskakning och flera frakturer i ansiktet. Hon sjukskrevs i tre veckor.

Åklagare: Christer B Jarlås vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål krävde att både Gävle Ryttarsällskap och praktikantens skola, Lärande i Sverige AB, skulle betala som lägst 250 000 kronor var i företagsbot för arbets­miljö­brott med vållande till kroppsskada.

I sin utredning lyfte åklagaren fram att praktikanten inte bar hjälm och arbetade ensam utan möjlighet att få kontakt med någon för att få hjälp. Efter olyckan fick hon på egen hand ta sig till stallet.

Både skolan och ryttarsällskapet hade brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ryttar­säll­skapet hade inte gjort en riskbedömning av sin verksamhet eller av arbetsmomentet. Varken skolans muntliga säkerhetsrutiner om att en elev inte får ta in hästar ensam eller att en elev alltid ska bära hjälm hade följts vid olyckstillfället.

Åklagaren påpekade att eleven sannolikt inte hade skadat sig om de båda arbetsgivarna hade förebyggt risken för olycka genom att undersöka och riskbedöma arbetet samt genom att ha tydliga instruktioner. Instruktionerna borde ha förbjudit ensamarbete för praktikanter och borde ha omfattat krav på att alltid använda skyddsutrustning vid arbetsmomentet.

Bolaget och ryttarsällskapet: Båda förnekade gärningen och bestred yrkandena.

Tingsrätten: Gävle tingsrätt håller inte med åklagaren och ifrågasätter om den påstådda oaktsamheten orsakat elevens skador. Tingsrätten påpekar att när det handlar om mål om företagsbot där en gärningsman inte är utpekad är det bara undantagsvis möjligt att konstatera brottsligt uppsåt.

Rätten konstaterar att den utredning som presenterats inte närmare visar hur förhållandet att praktikanten inte bar hjälm och arbetade ensam har ett relevant samband med skadorna. Utredningen ger inte tillräckligt under­lag för slutsatsen att det är utom rimligt tvivel att personal vid skolan och ridanläggningen har gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.

Dom: Talan om företagsbot ogillas för Lärande i Sverige AB och Gävle Ryttarsällskap. Domen har inte överklagats.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen