Ingen företagsbot efter fall från mur

2020-06-12 00:00 Karin Nilsson  

Friad. Bolaget hade gjort vad som krävs. De anställdas upp­gifter om att arbetsuppgiften handlade om risker stämmer inte, resonerar tingsrätten. Det handlade snarare om svårigheter.

Den 15 juni 2018 inträffade en arbetsplats­olycka när en arbetstagare hos Green Land­scaping AB röjde gräs med en grästrimmer på en slänt på en gata i Malmö. Arbetstagaren stod på en mur 1,2 meter ovanför trottoaren med trimmern. Arbetstagaren föll ned från en mur och landade på trimmern och fick en stor leverskada med blödning som följd.

Åklagaren: Enligt kammaråklagare Lotten Loberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål hade skyddsansvarig hos bolaget åsidosatt vad som krävs enligt arbetsmiljölagen och av oaktsamhet orsakat skadorna. Ansvarig skulle bland annat ha sett till att riskerna med arbetsmomentet skulle ha genomförts. Åklagaren krävde 200 000 kronor i företagsbot.

Bolaget: Ansåg att man gjort allt vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga olyckor av det här slaget. Bolaget hänvisade till att det hade genomförts en generell skyddsbedömning av arbetsmomentet grästrimning. Riskbedömning på varje enskild plats hade överlåtits till den som skulle utföra arbetsuppgiften. Den metod som hade valts var säker med tanke på förutsättningarna på den platsen.

Tingsrätten: Malmö tingsrätt konstaterar att det framgår av såväl skriftlig som muntlig bevisning att bolaget hade vidtagit en rad åtgärder för att förebygga arbetsplatsolyckor. Informationen har nått ut till de anställda. Green Landscaping har inte brustit i det generella systematiska arbetsmiljöarbetet.

I Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande framkommer kritik mot att bolaget inte hade gjort någon särskild riskbedömning av arbetet på olycksplatsen. Kritiken grundade sig i hög grad på att anställda skulle ha berättat om risker med arbetsuppgiften. Tingsrätten anser dock att vad som berättats inte har handlat om risker utan om svårigheter att utföra jobbet på just den aktuella arbetsplatsen. Utredningen ger inte stöd för att det funnits information som gjort att bolaget borde ha vidtagit förebyggande åtgärder.

Domslut: Tingsrättens bedömning är att det inte är visat att bolaget har brustit när det handlar om vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga olyckor. Något arbetsmiljöbrott har inte bevisats och talan om företagsbot ska ogillas.

Domen har inte överklagats.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö