Ingen fara för liv och hälsa

Friad. Skyddsombudsstoppet var inte befogat. Det ansåg både Arbetsmiljöverket och förvaltningsrätten.

Huvudskyddsombudet vid Adient Sweden stoppade i december 2018 arbetet för vissa arbetstagare på grund av det han ansåg vara allvarliga ergonomiska brister. När Arbets­miljöverket kom på inspektion fann man att det inte fanns anledning att förbjuda det aktuella arbetet.

Skyddsombudet överklagade, men inte heller förvaltningsrätten finner att ett skyddsombudsstopp var befogat i detta fall. Enligt förvaltningsrätten påpekade skyddsombudet att det förekom hög belastning på fingrar, axlar, handled och rygg på de aktuella stationerna och att det förekom stress och psykisk press. Det arbetet som stoppades har i arbetsgivarens riskbedömning, utförd av ergonom på företagshälsovård, befunnits vara i behov av åtgärder. Enligt rätten anses de påtalade riskerna snarare som skaderisker över längre tid än sådana som handlar om omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa. Ett skyddsstopp var därför inte påkallat.

Lennart Lundquist / Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö