If: Metoden gör att kunden slipper vänta

2014-08-17 23:00  

– Syftet är inte att fimpa ärenden, utan att få en snabbare och säkrare medicinsk bedömning, säger Henrik Ask, personskadechef på If, om metoden med nio läkare.

Försäkringsbolaget If kommenterar inte enskilda ärenden, svarar handläggaren när Arbetarskydd ringer. Handläggaren hänvisar till sin chef som inte heller kan svara på frågorna. Chefen hänvisar i sin tur till If:s pressavdelning som vill ha frågorna per mejl. Till slut svarar personskadechef Henrik Ask, skriftligen, via pressavdelningen.

Varför använder ni metoden grupp­konsultation?

– Syftet med sambedömningsmöten är att få en snabbare och säkrare medicinsk bedömning i ärenden som kräver flera olika specialiteter, eller där det innan finns flera olika bedömningar. Dessa ärenden tog tidigare mycket lång tid att hantera. Branschen har fått kritik för långa handläggningstider. Det var frustrerande för kunderna att behöva vänta.

JO anser att gruppkonsultation är rättsosäkert och inte lämpligt i enskilda ärenden på grund av bristande insyn. Ser ni några problem med metoden?

– Vi använder sambedömningsmöten i ett litet antal ärenden per år. Till skillnad från hur man gör på Försäkrings­kassan deltar inte handläggaren i diskussionerna, och precis som vid övrig medicinsk rådgivning är det ett skriftligt förfarande som gäller. På mötet, som oftast är ett videomöte då If:s medicinska rådgivare finns på flera olika orter, redovisar man sina uppfattningar, diskuterar och formulerar tillsammans svar på ställda frågor. Det är möjligt att reservera sig och detta ska då framgå av yttrandet.

Svaren som LO-TCO Rättsskydd fick från videomötet med de nio läkarna är få och mycket knapphändiga. Har ni förståelse för att kunden har svårt att avgöra om han fått en rättssäker prövning?

– Vi kommenterar aldrig enskilda ärenden. Men sambedömningsmötena dokumenteras. Handläggaren skickar frågorna till de medicinska rådgivarna som svarar i form av en skriftlig bedömning och motivering. Det kan naturligtvis finnas en risk att kunden känner sig överkörd när yttrandet undertecknats av så många medicinska rådgivare. Trots det tror vi att det är av större värde för vår kund att få ett besked än att tvingas vänta.

Jurister vid LO-TCO Rättsskydd säger att ni använder metoden gruppkonsultation för att fimpa ärenden. Stämmer det?

– Uttalandet är totalt ogrundat. Syftet med sambedömningsmöten är inte att fimpa, utan att få en snabbare och säkrare medicinsk bedömning.

Personskadechef Henrik Ask avslutar:

– Kunden kan alltid begära att ärendet ska prövas av Trafikskadenämnden, och möjlighet till domstolsprövning finns också.

Kunderna betalar 40 miljarder

• If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med 3,6 miljoner kunder.

• Bolaget har cirka 6 800 anställda.

• Premieinkomst 2013: drygt 40 miljarder kronor.

Källa: If

Historik: Försäkringskassan först med metoden

• Försäkringskassan införde gruppkonsultationer 2009. Formerna för försäkringsmedicinskt stöd i handläggningen ändrades då. Läkarna fick en annan roll och blev sakkunniga i team.

• Olika kompetenser samlades för att göra försäkringsmedicinska bedömningar i enskilda ärenden. Syftet var att handläggaren skulle få stöd i komplicerade ärenden. I gruppdiskussionen kom läkarna muntligt fram till ett gemensamt beslut. Metoden skulle korta Försäkringskassans handläggningstider.

• 2011 ifrågasatte ISF, inspektionen för socialförsäkringen, syftet med gruppkonsultation. 2013 fick Försäkringskassan skarp kritik från justitieombudsmannen.

• Gruppkonsultationer dokumenterades inte och metoden stred därför mot lagen, enligt JO. Människor som sökt sjukpenning eller sjukersättning visste inte varför de fått nej och kunde inte försvara sig.

• Gruppkonsultation är en rättsosäker metod, sa JO. Försäkringskassan utvecklade då metoden för att öka tydligheten. Nya uppgifter i ett ärende ska dokumenteras och syftet med metoden renodlas.

• Men fortfarande dokumenteras inte gruppkonsultationer i sin helhet, och nu har metoden börjat användas av det privata försäkringsbolaget If som inte står under JO:s eller ISF:s tillsyn.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö