Huvudskyddsombuds begäran avslås

2019-02-08 00:00 Jonna Söderqvist  

Huvudskyddsombudet vid Storstockholms brandförsvar begärde den 29 juni 2015 att Arbetsmiljöverket skulle förelägga arbetsgivaren att göra en riskbedömning och konsekvensbeskrivning för hur arbetsgivaren hanterar semesterplanering.

Verket beslutade den 25 september 2015 att inte meddela något föreläggande. Verket gjorde en inspektion den 27 augusti 2015 och konstaterade att schemabyten hade skett en till två gånger per person de senaste tre månaderna samt att arbetstiden och semesterns förläggning hade beaktats av arbetsgivaren inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Verket bedömde att det inte var motiverat att förelägga arbetsgivaren att göra ytterligare riskbedömning.

Huvudskyddsombudet yrkade att beslutet skulle ändras. Enligt skyddsombudet saknades bland annat riskbedömningar om hur semestrarna läggs ut.

Förvaltningsrätten anser, i likhet med verket, att det inte framkommit skäl att besluta om ett föreläggande och avslår därför huvudskyddsombudets överklagande.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen