Hur vill ni förändra arbetsmiljön i EU?

2014-04-17 07:00 Anna de Lima Fagerlind  

Så svarar partierna på Arbetarskydds fråga.

”Arbetsmiljö är främst en nationell fråga”

  • Kristdemokraterna (EPP)

Andreas Carlson, ledamot i arbetsmarknadsutskottet:

– Arbetsmiljöfrågor är väldigt angelägna men främst som nationell fråga. Vänner av god arbetsmiljö riskerar att bli besvikna om man ämnar integrera våra traditioner med de majoriteter som råder i andra länder. En ambition att förändra arbetsmiljölagstiftningen riskerar att slå tillbaka mot den svenska modellen på ett sätt som man inte avsett från början.

”Beslut ska fattas nära dem som berörs”

  • Moderaterna (EPP)

Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker:

– Vår grundinställning till EU-samarbetet är att EU ska sköta gemensamma frågor och problem som kräver gemensamma lösningar. Därutöver ska beslut fattas så nära dem som berörs som möjligt. Vad gäller arbetsmiljö bör frågor om gemensamma standarder och mål förenas med medlemsstaternas lagstiftning och suveränitet. De skilda förutsättningar som finns kan då tas till vara på bästa sätt.

”Så starka minimi­regler som möjligt”

  • Miljöpartiet (G/EFA)

Carl Schlyter och Isabella Lövin, EU-parlamentariker:

– Vi vill se så starka minimiregler när det gäller arbetsmiljö som möjligt. Nyligen antogs en ny EU-lag om offentlig upphandling. Där har vi gröna arbetat för att den som upphandlar offentliga varor och tjänster ska få ställa krav på schysta arbetsvillkor och sociala hänsyn i upphandlingen. Så blev också resultatet, men det gäller att det implementeras på ett bra sätt i Sverige.

”Hårdare krav på skydd ska vara möjligt”

  • Centerpartiet (ALDE)

Fredrick Federley, kandidat till EU-parlamentet:

– Regler för golvnivån på arbetsmiljö kan vara värt att diskutera i EU. När arbetstagare rör sig över gränser tycker jag inte att det är orimligt att ha likvärdiga krav på säkerhet på arbetsplatser. Men det måste också vara möjligt för länder som vill ha hårdare krav på arbetsskydd att ha det.

– Det kan vara rimligt att undanta mindre företag från vissa arbetsmiljöregler. Ganska mycket av skyddet är utformat utifrån stora arbetsplatser.

”Rätt till starkare regelverk än EU:s krav”

  • Folkpartiet (ALDE)

Cecilia Wikström, EU-parlamentariker:

– Vi vill ha en ambitiös arbetsmiljölagstiftning som ger trygga arbetsförhållanden i hela EU. Vi försvarar möjligheten för ett enskilt land att ha starkare regelverk än EU:s minimikrav. Samtidigt vill vi ha gemensamma och låga gränsvärden för farliga ämnen som asbest och röntgenstrålning.

De förslag som finns om möjligheter till undantag för mindre företag måste bedömas från fall till fall. Skyddet för säkerhet och hälsa ska inte bero på i vilket företag man arbetar.

”Bemanningsföretag ska fasas ut”

  • Vänsterpartiet (GUE/NGL)

Malin Björk, toppkandidat till EU-parlamentet:

– Vi vill att EU ska anta en ny strategi om arbetsmiljöregler. Vi vill riva upp Lex Laval och fasa ut bemanningsföretagen. Vi kan inte ha företag som konkurrerar med låga löner och oseriös arbetsmiljö, och sätter arbetsrättsliga regler ur spel.

– När det gäller Refit kommer vi inte att acceptera att arbetsmiljöregler undergrävs för att man vill regelförenkla.

”EU har inte med arbetsmiljöregler att göra”

  • Sverigedemokraterna

Kristina Winberg, topp­kandidat till EU-parlamentet:

– Vi vill att arbetsmiljöregler och arbetsvillkor ska avgöras nationellt. Vi tycker inte att EU har med det att göra. I Sverige jobbar vi utifrån den svenska modellen, det vill vi fortsätta med i framtiden. Vi vill att alla som arbetar här ska följa svenska regler. Refit är inget jag känner till. Men det är viktigt att ha någon arbetsmiljöansvarig även på mindre företag.

”Psykosociala frågor hamnar i skymundan”

  • Socialdemokraterna (S & D)

Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker:

– EU:s arbetsmiljöstrategi måste förnyas. Det är viktigt att få ned sjuktalen och se till att folk kan arbeta till pensionen. Vi kommer också behöva fler kvinnor i arbete på heltid. Då är det är viktigt med en god arbetsmiljö i offentlig sektor. Där finns mycket belastningsskador och psykosocial stress, de frågorna hamnar lite i skymundan.

– En regelförenkling som Refit får inte innebära att små och medelstora företag har svagare regler än andra.

 

Piratpartiet uppger sig inte vara engagerade inom den här typen av frågor och har avböjt att svara på enkätfrågan.

Väljs på fem år

• Valet till EU-parla­mentet sker den 22–25 maj. I Sverige röstar vi den 25 maj.

• EU-parlamentet har i dag tillfälligt 766 ledamöter, sedan Kroatien blev medlem 2013. Efter valet kommer antalet ledamöter återgå till 751. De väljs på fem år.

• Sverige har 20 ledamöter i EU-parlamentet. De är organiserade i olika partigrupper, utifrån politisk tillhörighet.

Partigrupperna

Parlamentet är uppdelat i sju partigrupper:

• Europeiska folkpartiets grupp (EPP): 274 mandat

• Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D): 194 mandat

• Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE): 85 mandat

• Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA): 58 mandat

• Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR): 57 mandat

• Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL): 35 mandat

• Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD): 31 mandat

(32 ledamöter saknar partigrupp)

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö