Hur ska kommunerna leva upp till nya reglerna?

2016-03-09 15:10  

Den 31 mars träder de nya föreskrifterna om psykosocial arbetsmiljö i kraft, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Den syftar till att människor inte ska bli sjuka av ohälsosam arbetsbelastning, stress och brist på återhämtning.

Hur ska kommunerna kunna leva upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön med tanke på den ansträngda bemanningssituationen och antalet nyanlända som behöver få hjälp?

Ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet svarar på Arbetarskydds fråga.

 

Marco Venegas, Miljöpartiet

– Kommuner som redan har ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är bättre rustade att hantera de målsättningar som den nya föreskriften ställer. Den prövning som den nu aktuella situationen representerar, aktualiserar i hög grad vikten av att arbetsmiljöarbetet agerar proaktivt. Vi har inte råd att se på hur ett stort antal tjänstemän sliter ut sig. Det är dåligt för den enskilde men också för verksam­heten som berörs.

 

Annika Qarlsson, Centerpartiet

– Just nu kommer fler asylsökande än någonsin tidigare, vilket förstås gör situationen väldigt ansträngd för bland annat Migrationsverkets handläggare, socialsekreterare i kommunerna och Arbetsförmedlingens personal i etableringsuppdraget. Det kommer krävas både kortsiktiga och långsiktiga reformer för att minska ansträngningen och öka kapaciteten.

– Vi vill bland annat placera äldre ensamkommande i asylboenden för att minska bördan för kommunerna och socialsekreterarna, och avlasta Migrationsverket genom att låta de flesta asylsökande ordna sitt eget boende.

 

Elisabeth Svantesson, Moderaterna

– Redan före flyktingkrisen var många kommuners arbete med den psykosociala arbetsmiljön eftersatt och det är klart att pressen nu ökar ytterligare. Frågan måste prioriteras och det är en viktig ledarskapsfråga. Mer behöver göras för en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Kvinnor uppger i högre grad än män att de lider av såväl fysiska som psykiska arbetsrelaterade besvär. Arbetsmiljöverket ska därför ges särskilda resurser för att förbättra kvinnors arbetsmiljö.

 

Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna

– Här är det viktigt att man lyssnar på kommunerna och tar hänsyn till när signalerna kommer att kommunen inte klarar sina åtaganden enligt gällande regler och lagar. Vi anser inte att man ska tvinga kommunerna att bryta mot lagen, det nya lagförslaget som handlar om att tvinga kommunerna till ökat mottagande säger vi nej till. Kommunerna måste själva få bestämma när man inte klarar ett ökat mottagande sett till de resurser man har.

 

Raimo Pärssinen, Socialdemokraterna

– Arbetsmiljöverket men också parterna jobbar med denna fråga som måste ha ett arbetsplatsperspektiv. Den nya förordningen är tänkt som ett stöd i precis den situation som nu uppstått. Därför är vi socialdemokrater väldigt glada att förordningen äntligen kommit på plats.

 

Fredrik Malm, Liberalerna

– Just nu innebär det höga flyktingmottagandet att många delar av den offentliga förvaltningen är under hård press. Personal på Migrationsverket, inom kommuners socialtjänst och skola samt många andra arbetar hårt för att klara av en svår och ansträngd situation.

– Det är viktigt att chefer och ledning inom olika verksamheter tar vara på sin personal och om möjligt omprioriterar verksamheten och ser över bemanning. Vidare måste olika regellättnader övervägas. För att få till stånd en jämnare fördelning vad gäller ansvar för flyktingmottagandet inom landet vill Liberalerna att alla kommuner ska åläggas att ta emot nyanlända.

 

Ali Esbati, Vänsterpartiet

– Det kan säkert uppstå akuta situationer där skyddsombuden måste säga ifrån. Men underbemanning i kommunerna har inte uppstått plötsligt med flyktingarna – det är ett resultat av kronisk underfinansiering som i sin tur hänger ihop med ideologiskt betingade skattesänkningar. Den nuvarande situationen understryker bara vikten av att omfördela de stora resurser som finns i Sverige.

–Svaret på underbemanning är fler anställda, det kan man inte komma ifrån. Det handlar om något så självklart att kommunal service måste dimensioneras efter faktiska förhållanden i kommunen, exempelvis en växande befolkning. Där har staten ett övergripande ansvar.

 

Désirée Pethrus, Kristdemokraterna

– Vissa myndigheter och branscher kopplade till dessa myndigheter har på grund av antalet nyanlända under hösten haft en väldigt hög arbetsbelastning. Situationen med så många nya människor i Sverige skapar mycket arbetstillfällen hos myndigheter och hos företag som arbetar nära myndigheterna, eller på platser där antalet människor ökat mycket. I vissa fall har dock inte kapaciteten hunnit öka i den utsträckningen som behövts. Arbetssituationen för socionomer i en del kommuner har till exempel varit väldigt ansträngd. Man måste dock ha med sig att det som hänt under hösten är exceptionellt ur ett historiskt perspektiv och att det är naturligt att det tar tid att hantera den nya situation detta inneburit.

– Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft i mars 2016 och förhoppningsvis är situationen då en annan än den är i dag även om det inte ligger så långt bort. Både i frågan om myndigheters, kommuners och företags kapacitet men även vad gäller hur många människor som tvingas fly till Sverige och Europa.

”Ett synsätt vi välkomnar”

Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR, kommenterar den nya arbetsmiljöföreskriften, afsen, om organisatorisk och social arbetsmiljö:

– Den nya afsen säger inte psykosocial arbetsmiljö. Den säger social och organisatorisk arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har valt att inte använda begreppet psykosocial här, eftersom det pekar på individen. Föreskriften pekar på organisationen på ett helt annat sätt. Det är ett synsätt som vi välkomnar. Det blir intressant att se vad den nya afsen konkret kommer att innebära. Jag hoppas att den kommer att bli användbar i arbetet med att människor ska få förutsättningar att göra ett gott jobb och slippa bli sjuka på jobbet.

Yrkesgrupper som är extra pressade

• Socionomer.

• Socialsekreterare.

• Handläggare på Migrationsverket.

• Chefer på Migrationsverket.

• Personal på boenden för flyktingar/ensamkommande barn.

• Chefer inom socialtjänsten och HVB-hem.

• Handläggare överförmyndarnämnder.

• HR-personal som jobbar med rekrytering och arbets­miljö­frågor i de verksam­heter som berörs av flyktingvågen.

– Det är hårdast tryck på socialsekreterarna just nu, bland våra yrkesgrupper här. Vi har även en annan medlemsgrupp, kuratorerna, som också har det väldigt tufft nu, säger Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.

Källa: Akademikerförbundet SSR

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen