Hovrätten: Montör hade inte säkerhetsansvar

2020-10-09 00:00 Karin Nilsson  

Friad. Den ledande montören av byggnadsställningar hade ett ansvar som kunde liknas vid en arbetsledares. Det ansåg åklagaren. Varken tingsrätten eller hov­rätten håller med.

Den 28 januari 2016 inträffade en arbetsolycka vid en byggarbetsplats i Göteborg. Skanska hade hyrt in en snickare som skulle utföra murningsarbete på den aktuella ombyggnationen. Han föll tre meter från en byggnadsställning och fick revbensfrakturer och sprickor i skulderbladet.

Ställningsentreprenören Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB hade anlitats för allt arbete som gällde byggnadsställningarna. Den aktuella dagen hade bolaget en montör av byggnadsställningar på arbetsplatsen. Montören skulle flytta en byggnadsställning för att murningsarbete skulle kunna utföras. Under tiden som arbetet med byggnadsställningen pågick saknades en avspärrning. Arbetet utfördes på så sätt att det blev ett öppet hål från det översta våningsplanet till det nedersta. Den inhyrda snickaren föll 3,5 meter, när han skulle passera hålet som då var skymt av skyddsplast.

Åklagaren: Åklagare Maria Johansson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål krävde att Tekniska Byggnadsställningar skulle betala 200 000 kronor i företagsbot. Ansvarig för arbetsmiljön på bolaget hade agerat oaktsamt när man inte sett till att spärra av byggnadsställningen.

Bolaget: Har hävdat att det följt alla föreskrifter för att uppfylla ställda krav och att det inte kan anses ha handlat oaktsamt. Montören har inte haft en sådan ledande ställning att Tekniska Byggnadsställningar ska hållas ansvarigt för montörens eventuella oaktsamhet.

Tingsrätten: Slår fast att Tekniska Byggnadsställningar hade ansvaret för arbetsmiljön och att olyckan inte skulle ha skett om en avspärrning hade funnits. Av förhör framgår att berörda arbetstagare på bolaget fick utbildningar och informerades om gällande riktlinjer och instruktioner för monteringsarbete av byggnadsställningar. Montörens uppgifter om att gällande riktlinjer och instruktioner för avspärrningar åsidosattes med bolagets goda minne får inte stöd av annan bevisning i målet.

När det gäller vilket ansvar en montör av byggnadsställningar har kommer rätten fram till att det kan jämföras med en person som har ett löpande ansvar för en viss maskins underhåll eller drift, i detta fall montering av byggnadsställningar. Montören har varit försumlig, men det är inte bevisat att montören har haft ett sådant särskilt ansvar som följer av att vara arbetsledare eller förman. Bolaget kan därför inte anses vara ansvarigt för montörens försumlighet, resonerar tingsrätten och avslår talan om företagsbot. En av nämndemännen var skiljaktig. Han ansåg att bolaget skulle åläggas företagsbot.

Åklagaren: Överklagade och ansåg att den ledande montörens arbetsuppgifter och därtill kopplat ansvar var jämförbart med det särskilda ansvar för tillsyn och kontroll som kan åligga en förman eller arbetsledare.

Hovrätten: Rätten avgör målet utan huvudförhandling och gör samma bedömning som tingsrätten. Det har begåtts ett arbetsmiljöbrott och det har begåtts i näringsverksamheten. Det är visat att bolaget hade rutiner och hade utbildat och informerat berörda medarbetare. Hovrätten skriver: ”Under sådana förhållanden kan det inte skäligen krävas av bolaget att en överordnad ska finnas på byggarbetsplatsen för att förebygga brott som begås som en följd av att rutiner och anvisningar inte följs av de utbildade montörerna.” Rollen som ledande montör innehöll inte något särskilt kvalificerat säkerhetsansvar eller övergripande ansvar för tillsyn av de andra montörernas arbete.

Domslut: Sammantaget är det inte visat att brottet begåtts av en person med särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll. Talan om företagsbot ska därför ogillas och tingsrättens dom fastställas.

Domen har inte överklagats.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö