Höften vreds ur led i arbetsolyckan

2021-05-31 16:43 Lena Gunnars  
Arbetare fick brännskador och höften ur led efter byggplatsolycka. Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT

Botrygg Bygg AB ska betala 500 000 kronor i företagsbot efter en olycka där en arbetstagare klämdes fast under jordmassor i ett schackt. Arbetstagarens högra höft vreds ur led och han drabbades även av brännskador och brott på sitt ena skulderblad.

Arbetsplatsolyckan inträffade den 20 september 2018 vid en byggarbetsplats på Markurellgatan i Göteborg, där bolaget ansvarar för uppförande av nya bostadsbyggnader.

När olyckan inträffade pågick schaktning och kapning av pålar vid ett bygge av en huskropp. En arbetstagare kapade pålar med en kapmaskin i botten på schaktet tillsammans med en kollega. När grävmaskinen schaktat fram pålarna skulle de kapas manuellt med en kapmaskin i höjd med den nya marknivån. En grävmaskin höll fast pålarna med en gripklo.

När arbetstagaren tillfälligt var ensam i schaktet började han att kapa en påle. Samtidigt lossnade en lerklump från slänten inåt arbetsområdet och träffade arbetstagaren så att han blev fastklämd under jordmassorna. Han kunde inte ta sig loss själv.

Olyckan orsakade att arbetstagarens högra höft vreds ur led, med tecken på sönderfallen höftkula, brott på högra skulderbladet, fullhudsbrännskada på vänster underarm och sårskador i ansiktet, med stor risk för framtida men, framför allt från höger höft.

Kammaråklagaren anser att skyddsansvariga i bolaget av oaktsamhet har åsidosatt vad de varit skyldiga att göra enligt Arbetsmiljölagen för att förebygga olycksfall. Nödvändiga skyddsåtgärder har inte vidtagits för att förhindra ras genom släntning, alternativt att kapning av pålar inte har utförts manuellt. Hade skyddsåtgärderna vidtagits skulle olyckan med stor sannolikhet inte ha inträffat, enligt åklagaren.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö