HD bestämmer nivån för företagsbot

2014-05-11 23:00 Ann Norrby  

Både de verkliga skadorna och risken för skador ska påverka företagsboten. Olyckor i riskfyllda verksamheter ska ge högre företagsbot. Högsta domstolens domar i tre mål om arbetsolyckor bildar praxis.

De tre målen handlar om olyckor där företagen inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav. Åklagarna krävde därför mellan 300 000 och 800 000 kronor i företagsbot. Ingen person åtalades.

Hovrätterna bestämde företagsböterna till 300 000–600 000 kronor.

Företagen själva anser att de antingen helt ska slippa företagsbot eller att den ska vara betydligt lägre än hovrätterna anser. Företagen Sten Olofssons Åkeri AB, Öresundschark AB respektive Göteborgs Fryshus AB överklagade därför hovrättsdomarna till Högsta domstolen.

Högsta domstolen går igenom grunderna för företagsbot i domen om olyckan på Sten Olofssons Åkeri AB. Där beskrivs också att storleken på boten både beror på hur allvarliga skador olyckan har lett till och hur stor risken har varit för allvarliga skador. Därutöver ska hänsyn tas till om det har rört sig om en engångshändelse eller om det har varit fråga om systematisk brottslighet. Även hur riskfylld en verksamhet är kan påverka företagsboten.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inom Åklagarmyndigheten fastställde i mars 2013 riktlinjer för företagsbot. Riktlinjerna bör användas som utgångspunkt, anser HD.

Samma ledamöter i Högsta domstolen har behandlat de tre överklagandena.

Företagsbot

  • Företagsboten ska lägst vara fem tusen och högst tio miljoner kronor.
  • Strafförelägganden kan användas för företagsbot upp till 500 000 kronor. Högre böter döms ut av domstol.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen