Här är alla domar Q3 2021 i förvaltningsrätten om… 

2020-11-06 00:00  

…fallskydd, trycksatta anordningar, trucktillstånd och besiktning av lyftanordningar. 

Arbetarskydd bevakar hur rättsväsendet hanterar ansvaret för arbetsolyckor och arbetsskador samt brott mot arbetsmiljölagen. Här nedan finns de förvaltningsrättsdomar som vann laga kraft under det tredje kvartalet och som rör överträdelser av föreskrifter som rör användningen och kontrollen av trycksatta anordningar, besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Här finns också de domar som rör överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen av truck och de som rör brister i fallskyddet. 

 

Domarna är inlagda i den ordning de vunnit laga kraft. 

Ej godkänd lyftanordning
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. De kan ha använt en besiktningspliktig teknisk anordning utan att den genomgått föreskriven besiktigning med godkänt resultat.
 
Lönsviks Åkeri AB ska betala 47 900 kronor i sanktionsavgift.
8 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2762-20.
Söderköpings bageri AB ska betala 46 400 kronor i sanktionsavgift.
29 oktober 2020, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 4551-20.
Däck o Bilsport i Falun AB ska betala två sanktionsavgifter om vardera 40 700 kronor.
30 mars 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1210-20, 1232-20.
Holmgren Highspeed Logistics AB ska betala 53 600 kronor i sanktionsavgift.
5 maj 2021, Förvaltningsrätten i Luleå, mål 170-21.
Anders Berglund Rör och VVS AB ska betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.
25 maj 2021, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 5398-20.
 
Brister i fallskyddet
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd. Verket uppmärksammar ofta att det saknas fallskydd när det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer.
Styrteknik i Norr AB ska betala 44 300 kronor i sanktionsavgift.
1 april 2021, Förvaltningsrätten i Luleå, mål 2561-20.
Silfverberg Mattias Bygg AB ska betala 47 200 kronor i sanktionsavgift.
17 maj 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1302-21.
Bareho Bygg AB ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
18 maj 2021, Förvaltningsrätten i Göteborg, mål 4572-21.
Ocab i Norrköping AB ska betala 96 200 kronor i sanktionsavgift.
9 juni 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 6962-20.
 
Icke godkänd hantering av trycksatta anordningar
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen och kontrollen av trycksatta anordningar. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.
Autorekond & Bilservice i Uppland AB ska betala 10 900 kronor i sanktionsavgift.
3 mars 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 4397-20.
En egenföretagare med firman Marieholms bilverkstad ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
3 mars 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 505-21.
Bålsta Hjul- och Bilservice AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
30 april 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1242-20.
En egenföretagare i Bygdsiljum som hade begärt, men inte fått, muntlig förhandling i förvaltningsrätten kring kraven på sanktionsavgifter för två icke godkända trycksatta anordningar får nu en ny chans då kammarrätten återförvisar ärendet till förvaltningsrätten.
31 maj 2021, Kammarrätten i Sundsvall, mål 528-21, 529-21

 

Icke godkänd hantering av trycksatta anordningar
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen och kontrollen av trycksatta anordningar. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.
Overgreen Gruppen AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
9 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1208-20.
En egenföretagare ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
25 november 2019, Kammarrätten i Jönköping, mål 3032-19.
En egenföretagare ska betala 10 000 kronor i sanktionsavgift.
25 november 2019, Kammarrätten i Jönköping, mål 3033-19.
Råby Bilvård ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
16 februari 2021, Kammarrätten i Sundsvall, mål 744-21.
Ingelsta Bilvård AB ska betala 20 000 kronor i sanktionsavgift.
28 april 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 5306-21.
Södra Bilplåt och Lack AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift och 10 000 kronor i ytterligare en.
30 april 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 3627-21, 4289-21.
Claessons Snickeri Aktiebolag ska betala 25 000 kronor i sanktionsavgift för två icke godkända trycksatta anordningar.
20 maj 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 6857-20.
Tractive AB ska betala 18 600 kronor i sanktionsavgift.
8 juni 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 5819-20.
Autoclassic i Bro AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
8 juni 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 5819-20.
AutoTec i Västerås AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
14 juni 2021, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 366-21.
En egenföretagare ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
16 juni 2021, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 6955-20.
Gastroffod i Jönköping AB ska betala 60 000 kronor i sanktionsavgift för två ej godkända trycksatta anordningar och ytterligare 44 800 kronor för två andra.
22 juni 2021, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 7363-20, 7364-20.
 
Ej godkänd lyftanordning
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. De kan ha använt en besiktningspliktig teknisk anordning utan att den genomgått föreskriven besiktigning med godkänt resultat.
 
Stockholm Bud AB ska betala 71 700 kronor i sanktionsavgift.
17 maj 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 5923-21.
Engelins Entreprenad AB överklagade en sanktionsavgift som gällde en kund som hyrt en icke godkänd maskin av bolaget. Kunden hade dock redan godkänt avgiften, som därmed betraktas som lagakraftvunnen, och utöver det konstaterar förvaltningsrätten att Engelins inte har talerätt, då avgiften avser den som har använt maskinen. Överklagandet avvisas.
20 maj 2021, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 1296-21.
Aleksi Vaara Ky ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
16 juni 2021, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 4977-20.
JOD Bilcenter AB ska betala 42 800 kronor i sanktionsavgift.
17 juni 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 16116-21.
 
Brister i fallskyddet

Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd. Verket uppmärksammar ofta att det saknas fallskydd när det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer.
 
3ntreprenad AB ska betala 42 800 kronor i sanktionsavgift.
7 april 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 569-21.
Torbygg OY ska betala 54 400 kronor i sanktionsavgift.
14 april 2021, Förvaltningsrätten i Umeå, mål 2328-20.
RM Tak Service AB ska betala två sanktionsavgifter om vardera 43 600 kronor.
15 april 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 27024-20, 28358-20.
Stenbackens Trähus Aktiebolag ska betala 51 500 kronor i sanktionsavgift.
15 april 2021, Förvaltningsrätten i Umeå, mål 2267-20.
Väst-Villan Bygg AB ska betala 42 100 kronor i sanktionsavgift.
19 april 2021, Förvaltningsrätten i Malmö, mål 2527-21.
Plåtslagaren G.H. Johansson AB ska betala 65 900 kronor i sanktionsavgift.
27 april 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 3754-21.
Uab Arzenta ska betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.
28 april 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 3520-21.
X10 Ställningsmontage AB ska betala två sanktionsavgifter om vardera 42 100 kronor.
11 maj 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 25789-20, 3387-21.
Revalcrew AB ska betala 45 000 kronor i sanktionsavgift.
12 maj 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 2723-21.
Svenska Anläggning AB i konkurs ska betala 17 400 kronor i sanktionsavgift.
14 maj 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 28531-20.
Andreas & Billy Properties AB ska betala 42 100 kronor i sanktionsavgift. 18 maj 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 4791-21.
Jurgita Entreprenad AB ska betala 42 800 kronor i sanktionsavgift.
19 maj 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 2230-21.
Montageteamet Nord AB ska betala 45 700 kronor i sanktionsavgift.
19 maj 2021, Kammarrätten i Sundsvall, mål 1223-21.
TL Tak AB ska betala 42 100 kronor i sanktionsavgift.
24 maj 2021, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 5428-20.
Prefab Entreprenad ska betala 75 300 kronor i sanktionsavgift.
24 maj 2021, Kammarrätten i Stockholm, mål 2527-21.
En egenföretagare med firman Proffsbyggarna i Ängelholm ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
25 maj 2021, Förvaltningsrätten i Malmö, mål 129-20.
GL Expressbygg AB ska betala 58 700 kronor i sanktionsavgift.
31 maj 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 4632-21.
BLD Entreprenad AB ska betala 48 600 kronor i sanktionsavgift.
2 juni 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 2901-21.
Assemblin VS AB ska betala 400 000 kronor i sanktionsavgift.
8 juni 2021, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 5950-20.
Marius AB ska betala 42 800 kronor i sanktionsavgift.
14 juni 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 12398-21.
AB Häggmark & Söner ska betala 64 500 kronor i sanktionsavgift.
14 juni 2021, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 546-21.
Bygg & Takteknik i Stockholm AB ska betala 42 800 kronor i sanktionsavgift.
14 juni 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 16363-21.
Tommy & Jerry Tak o Fasad AB ska betala 50 000 kronor i sanktionsavgift.
18 juni 2021, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 6420-20.
Vätterstadens Ställningsmontage AB ska betala 53 600 kronor i sanktionsavgift.
18 juni 2021, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 6418-20.
Borgen i Eksjö AB ska betala 44 300 kronor i sanktionsavgift.
21 juni 2021, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 6648-20.
Libergs Sweden AB ska betala 147 400 kronor i sanktionsavgift.
7 juli 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 1402-21
 

Icke godkänd hantering av trycksatta anordningar
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen och kontrollen av trycksatta anordningar. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.
Wash Time Bilvård AB ska betala 10 500 kr i sanktionsavgift.
29 juni 2021, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 4878-21.
Tibbles Bilservice Handelsbolag ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
30 juni 2021, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 2983-21.
En egenföretagare i Hudiksvall ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
24 augusti 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 4673-21.
 

Ej godkänd lyftanordning
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. De kan ha använt en besiktningspliktig teknisk anordning utan att den genomgått föreskriven besiktigning med godkänt resultat.
En egenföretagare med firman SAMO Bilservice ska betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.
2 juni 2021, Kammarrätten i Göteborg, mål 2228-21.
Köttgross i Västerås AB ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
14 juli 2021, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 2970-21
 

Brister i fallskyddet
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd. Verket uppmärksammar ofta att det saknas fallskydd när det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer.
Lönnbergs Måleri AB ska betala 60 900 kronor i sanktionsavgift.
8 juni 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 6337-20.
En egenföretagare från Lidingö ska betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.
8 juni 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 5702-20.
Montageteamet Nord AB ska betala 45 700 kronor i sanktionsavgift.
7 juli 2021, Förvaltningsrätten i Luleå, mål 2560-20.

 

Icke godkänd hantering av trycksatta anordningar
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen och kontrollen av trycksatta anordningar. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.
Property Partner Nordic AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
27 juli 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 18642-21.
Sollentuna Bilvård & Verkstad AB ska betala 30 000 kronor i sanktionsavgift.
 4 augusti 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 813-21.
En egenföretagare ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
24 augusti 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 1450-20

 

Ej godkänd lyftanordning
 Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. De kan ha använt en besiktningspliktig teknisk anordning utan att den genomgått föreskriven besiktigning med godkänt resultat.
En egenföretagare ska betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.
25 november 2019, Kammarrätten i Jönköping, mål 3031-19.
AB Häggmark & Söner ska betala 64 500 kronor i sanktionsavgift.
22 juli 2021, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 1491-21.
Stadsmissionens verksamhet Matmissionen, som tar hand om matsvinn för att hjälpa behövande, inspekterades av Arbetsmiljöverket. Myndigheten fann att den bakgavellyft man använde inte hade genomgått besiktning. Verket krävde 400 000 kronor i sanktionsavgift. Stadsmissionen invände att det var orimligt att beräkna avgiften på alla Stadsmissionens anställda, då Matmissionen är en avgränsad verksamhet med bara 13 ordinarie anställda. Förvaltningsrätten tog hänsyn till detta, och även till att det handlade om en ideell förening utan vinstintresse, varför 400 000 kronor ansågs oproportionerligt. Rätten dömer ut en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
22 juli 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 6237-21.
Skanska Industrial Solutions AB ska betala 400 000 kronor i sanktionsavgift.
2 september 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 1989-21.

 

Brister i fallskyddet
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd. Verket uppmärksammar ofta att det saknas fallskydd när det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer.
Ivotex Kulik Tomasz NIP ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
15 april 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 21656-19.
Jörgens Byggentreprenad i Vara AB ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
20 april 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 703-21.
Montageteamet Nord AB ska betala 45 700 kronor i sanktionsavgift.
19 maj 2021, Kammarrätten i Sundsvall, mål 1223-21.
En egenföretagare ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
10 juni 2021, Kammarrätten i Göteborg, mål 1888-21.
En egenföretagare ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
20 juli 2021, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 5163-21.
AB Häggmark & Söner ska betala 64 500 kronor i sanktionsavgift.
21 juli 2021, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 629-21.
Randevik Bygg AB ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
2 augusti 2021, Förvaltningsrätten i Göteborg, mål 7385-21.
Lelånghus Aktiebolag ska betala 150 000 kronor i vite.
6 augusti 2021, Kammarrätten i Stockholm, mål 5377-21.

Karin Nilsson

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö