Här är alla domar om..

2020-11-02 00:03  

...fallskydd, trycksatta anordningar, trucktillstånd och besiktning av lyftanordningar.

Arbetarskydd bevakar hur rättsväsendet hanterar ansvaret för arbetsolyckor och arbetsskador samt brott mot arbetsmiljölagen. Här nedan finns de förvaltningsrättsdomar som vann laga kraft under 2021:års första kvartal och som rör överträdelser av föreskrifter som rör användningen och kontrollen av trycksatta anordningar, besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Här finns också de domar som rör överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen av truck och de som rör brister i fallskyddet.

Domarna är inlagda i den ordning de vunnit laga kraft.

Icke godkänd hantering av trycksatta anordningar
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen och kontrollen av trycksatta anordningar. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.
M Widh Servicecenter AB ska betala 10 900 kronor i sanktionsavgift.
15 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 5262-19.
Saras Bilverkstad ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
20 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Göteborg, mål 3883-20.
Mika Bilservice ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
20 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Göteborg, mål 5201-20
 
Ej godkänd lyftanordning
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. De kan ha använt en besiktningspliktig teknisk anordning utan att den genomgått föreskriven besiktigning med godkänt resultat.
JS Companies AB ska betala 43 600 kronor i sanktionsavgift.
28 oktober 2020, Kammarrätten i Sundsvall, mål 1666-20.
 
Brister i fallskyddet
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd. Verket uppmärksammar ofta att det saknas fallskydd när det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer.
Racerbygg AB ska betala 43 600 kronor i sanktionsavgift.
5 februari 2020, Kammarrätten i Stockholm, mål 1815-19.
SJOÅ Entreprenad & Service AB ska betala 10 000 kronor i sanktionsavgift.
15 oktober, Förvaltningsrätten i Växjö, mål 403-20.
Peter Svensson Plåtslageri Mellerud AB ska betala 43 600 kronor i sanktionsavgift.
20 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 6737-19.
Mordenfeldts Bygg AB ska betala 150 000 kronor i vite.
20 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 24010-19.
Mordenfeldts Bygg AB ska betala 46 400 kronor i sanktionsavgift.
21 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 762-20.
Älvsbyhus AB ska betala 25 000 kronor i vite.
21 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 19611-20.
Libergs Sweden AB hade en arbetsplats i Stockholm. Arbetsmiljöverket utfärdade ett omedelbart förbud med vite mot företaget. De fick inte ha personal som arbetade utan personlig fallskyddsutrustning. Bolaget överklagade förbudet, då man menade att man inte gjort något fel.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
18 november 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 14340-20.
S A Design House AB slipper betala det vite på 50 000 kronor som Arbetsmiljöverket hade krävt, då det inte anses styrkt att det var företagets anställda som syntes på ett tak utan fallskydd.
3 december 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 10637-20.

 

Icke godkänd hantering av trycksatta anordningar
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen och kontrollen av trycksatta anordningar. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.
BGB Mekaniska AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
13 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 9498-19.
Skynet Tires AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
13 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 1455-20.
Lackcenter i Norrköping AB ska betala 10 100 kronor i sanktionsavgift.
13 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 1480-20.
Shomaher Bilservice AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
19 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 4394-20.
Lindström Åkeri i Sandviken Aktiebolag ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
21 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1127-20.
Arina Bilservice AB ska betala 10 700 kronor i sanktionsavgift.
27 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 4389-20.
Kurre och Brollans Bilservice Aktiebolag ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
27 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 5656-20.
Arboga Bilskrot AB betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
2 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1243-20.
Säby Bilcenter i Uppsala ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
3 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2416-20.
Aktiebolaget Falu Plast ska betala 16 100 kronor i sanktionsavgift.
4 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 534-20.
Wiks Åkeri Aktiebolag ska betala  12 100 kronor i sanktionsavgift.
4 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 5866-19.
Magnus Gustafsson Transport & Service AB betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
5 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 4768-20.
Stiftelsen Bräcke Diakoni ska betala 100 000 kronor i sanktionsavgift.
9 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 3889-20.
LA Däck & Bilservice AB ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
9 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 2895-20.
MN Bilvård, Bilservice och Däckservice Handelsbolag ska betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.
10 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 2202-20.
Sveriges Lantbruksuniversitet ska betala två sanktionsavgifter om vardera 30 000 kronor.
11 november 2020, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 581-20, 582-20.
MAX Bilvård AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
25 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 5746-20.


Ej godkänd lyftanordning

Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. De kan ha använt en besiktningspliktig teknisk anordning utan att den genomgått föreskriven besiktigning med godkänt resultat
Hyllcenter i Umeå Aktiebolag ska betala 42 100 kronor i sanktionsavgift.
24 september 2020, Förvaltningsrätten i Umeå, mål 2664-19.
Lackcenter i Norrköping AB ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
13 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 1481-20.
Lapita AB ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
21 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2408-20.
CH Bilplåt & Lack AB ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
21 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2384-20.
Nollies Trading AB ska betala 42 100 kronor i sanktionsavgift.
21 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1211-20.
Kurre och Brollans Bilservice Aktiebolag ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
27 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 5655-20.
Arboga Bilskrot AB ska betala 42 100 kronor i sanktionsavgift.
2 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2757-20.
Säby Bilcenter i Uppsala ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
3 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2414-20.
Quality Auto Märsta ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
3 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1244-20.
Librobäck Däck AB i konkurs ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
3 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 4981-19.
E-X-E-P Aktiebolag ska betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.
4 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 6257-19.
Autovagn Uppsala AB ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
4 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1240-20.
BVV Autoservice ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
9 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 3753-20.
LA Däck & Bilservice AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
9 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 2896-20.
MN Bilvård, Bilservice och Däckservice Handelsbolag ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
10 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 2201-20.
Ett dödsbo ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
17 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 4716-20.
AHS-Transport AB ska betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.
19 november 2020, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 5657-20.
 
Trucktillstånd saknades
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen av truck. Bestämmelserna anger exempelvis att den som kör truck ska ha ett personligt tillstånd utfärdat av arbetsgivaren, att det framgår vilka truckar som tillståndet gäller för och för vilka arbetsuppgifter det gäller. Verket uppmärksammar ofta att det finns brister i hanteringen av truckar. 
Köpbarnvagn i Karlstad AB ska betala 17 900 kronor i sanktionsavgift.
11 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 2308-20.
 
Brister i fallskyddet
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd. Verket uppmärksammar ofta att det saknas fallskydd när det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer.
Ocab i Norrköping AB ska betala 50 000 kronor i sanktionsavgift.
4 maj 2020, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 10820-19.
ENIVA ÖST AB ska betala 48 600 kronor i sanktionsavgift.
12 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 4221-20.
Sjötorps Bygg AB ska betala 75 300 kronor i sanktionsavgift.
23 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2396-20.
Solsa Bygg & Kakel AB ska betala 47 200 kronor i sanktionsavgift.
23 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2677-20.
Beja Matsson i Mora AB ska betala 42 100 kronor i sanktionsavgift.
26 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 6192-19.
VL Bygg & Montage ska betala 47 900 kronor i sanktionsavgift.
27 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 5560-19.
Hewima Bygg AB ska betala 63 700 kronor i sanktionsavgift.
2 november 2020, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 3742-20.

Icke godkänd hantering av trycksatta anordningar
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen och kontrollen av trycksatta anordningar. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.
Achau Lien Import & Export AB ska betala två sanktionsavgifter om 15 000 respektive 13 400 kronor.
26 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Malmö, mål 10979-19, 10985-19.
Sätra Bageriet AB slipper – åtminstone tills vidare – betala två i förvaltningsrätten utdömda sanktionsavgifter. Bolaget hade begärt en muntlig förhandling, vilket inte hade hörsammats av förvaltningsrätten. Kammarrätten beslutar i sin dom därför att återförvisa ärendena till förvaltningsrätten.
26 november 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 6502-20, 6503-20.
En egenföretagare ska betala 10 500 kronor i sanktionsavgift.
1 december 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 4147-20.
Arboga Bilskrot AB ska betala 10 500 kronor i sanktionsavgift.
3 december 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 4395-20.
Autofix & Avgaspiraten AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
3 december 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 2404-20.
Åsgatan Bilservice ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
3 december 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1898-20.
A C Däckservice AB ska betala 15 00 kronor i sanktionsavgift.
4 december 2020, Förvaltningsrätten i Jönköping, mål 6681-20.
Tractive AB ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift.
11 december 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 5816-20.
Kablageproduktion i Västerås AB ska betala 17 900 kronor i sanktionsavgift.
16 december 2020, Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 5902-20.
Switchgear AB ska betala 13 900 kronor i sanktionsavgift.
17 december 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 6296-19.

Ej godkänd lyftanordning
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. De kan ha använt en besiktningspliktig teknisk anordning utan att den genomgått föreskriven besiktigning med godkänt resultat.
Achau Lien Import & Export AB ska betala 53 600 kronor i sanktionsavgift.
26 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Malmö, mål 10981-19.
Homefleetgroup AB ska betala 52 900 kronor i sanktionsavgift.
28 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 400-20.
Mahrax Bilar AB ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift.
23 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 1466-20.
Nordic Car Service AB ska betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.
30 november 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 3401-20.
Västerås Kyl & Hushållsservice ska betala 48 600 kronor i sanktionsavgift.
11 december 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 6194-19.
En egenföretagare i Örebro ska betala 41 400 kronor i sanktionsavgift.
2 februari 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 6369-20.

Trucktillstånd saknades
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen av truck. Bestämmelserna anger exempelvis att den som kör truck ska ha ett personligt tillstånd utfärdat av arbetsgivaren, att det framgår vilka truckar som tillståndet gäller för och för vilka arbetsuppgifter det gäller. Verket uppmärksammar ofta att det finns brister i hanteringen av truckar. 
Achau Lien Import & Export AB ska betala 20 100 kronor i sanktionsavgift.
26 oktober 2020, Förvaltningsrätten i Malmö, mål 10983-19.
Åre Produktion AB ska betala 17 400 kronor i sanktionsavgift.
17 december 2020, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 12håbe.
E-Tron AB ska betala 17 100 kronor i sanktionsavgift.
19 januari 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 6116-20.

Brister i fallskyddet
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd. Verket uppmärksammar ofta att det saknas fallskydd när det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer.
UAB VAIVA ska betala 47 900 kronor i sanktionsavgift.
15 september 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 772-20.
Thessén & Ek Byggentreprenad AB ska betala 47 200 kronor i sanktionsavgift.
1 december 2020, Kammarrätten i Stockholm, mål 5941-20.
Jampo's Bygg AB ska betala 43 600 kronor i sanktionsavgift.
14 december 2020, Förvaltningsrätten i Luleå, mål 390-20.
Future Level Light AB ska betala 46 400 kronor i sanktionsavgift.
17 december 2020, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 811-20.
Trångsviken Bygg AB ska betala 47 200 kronor i sanktionsavgift.
17 december 2020, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 110-20.
ES-Group AB ska betala 42 800 kronor i sanktionsavgift.
23 december 2020, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 24498-20.
En person som arbetade som så kallad egenanställd och fakturerade sina utförda uppdrag via Cool Company Skandinavien arbetade utan fallskydd.  Personen uppgav vid Arbetsmiljöverkets inspektion att det var egenanställningsbolaget Cool Company Skandinavien som var arbetsgivare. Då detta bolag enbart sköter fakturor och redovisning fann dock både förvaltningsrätten och kammarrätten att bolaget inte har haft ett uppdrag på den aktuella arbetsplatsen och inte kan betraktas som entreprenör med ansvar för arbetsmiljön på platsen. Arbetsmiljöverkets krav på 400 000 kronor i sanktionsavgift från bolaget avslogs därför i båda instanserna. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd.
15 januari 2021, Högsta förvaltningsdomstolen, mål 6245-20.

Icke godkänd hantering av trycksatta anordningar 
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen och kontrollen av trycksatta anordningar. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. 
Brinell Bil och Service ska betala två sanktionsavgifter om sammanlagt 25 100 kronor. 
11 december 2020, Förvaltningsrätten i Falun, mål 3396-20, 3399-20. 
En egenföretagare ska betala 15 000 kronor i sanktionsavgift. 
14 januari 2021, Kammarrätten i Jönköping, mål 3580-20. 

Lagakraftvunna domar – ej godkänd lyftanordning 

Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. De kan ha använt en besiktningspliktig teknisk anordning utan att den genomgått föreskriven besiktigning med godkänt resultat. 
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB ska betala 56 500 kronor i sanktionsavgift. 
11 januari 2021, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 503-20.  
 
Lagakraftvunna domar - trucktillstånd saknas 
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användningen av truck. Bestämmelserna anger exempelvis att den som kör truck ska ha ett personligt tillstånd utfärdat av arbetsgivaren, att det framgår vilka truckar som tillståndet gäller för och för vilka arbetsuppgifter det gäller. Verket uppmärksammar ofta att det finns brister i hanteringen av truckar. 
Kemax AB ska betala 17 700 kronor i sanktionsavgift. 
11 januari 2021, Förvaltningsrätten i Linköping, mål 4596-19.  
E-tron AB ska betala 17 100 kronor i sanktionsavgift. 
19 januari 2021, Högsta Förvaltningsdomstolen, mål 6116-20.  
 
Brister i fallskyddet 
Nedanstående arbetsgivare har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om fallskydd. Verket uppmärksammar ofta att det saknas fallskydd när det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer. 
Björnebygg AB ska betala 40 700 kronor i sanktionsavgift. 
20 januari 2020, Förvaltningsrätten i Härnösand, mål 5646-18. 
Laborma Interiör AB ska betala 51 500 kronor i sanktionsavgift. 
28 maj 2020, Kammarrätten i Göteborg, mål 1896-20. 
EKO-DOM Budownictwo Ogolne ska betala 43 600 kronor i sanktionsavgift. 
4 januari 2021, Förvaltningsrätten i Falun, mål 5225-20.

Karin Nilsson

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö