Han ska kartlägga det nya arbetslivet

2016-04-08 15:19  
Juristen Kurt Eriksson leder en av två utredningar som regeringen tillsatt när det gäller arbetsmiljön. Första delen ska redovisas senast den 14 december 2016. De regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter (punkt 3) ska redovisas senast den 31 mars 2017. Foto: Jögren Appelgren

UTREDNING. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över nuvarande arbetsmiljöregler. Nya krav på arbetsgivaren kan bli en följd.

– Jag ska kartlägga det moderna arbetslivet och se om det behövs några förändringar när det gäller arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt lag, säger Kurt Eriksson, regeringens särskilda utredare.

Kurt Eriksson är före detta chefsjurist på Medlingsinstitutet och ska nu ta sig an att reda ut hur väl de nuvarande arbetsmiljöreglerna är anpassade till den moderna arbetsmarknaden, där många är lösare knutna till den de utför arbete åt än tidigare. När Arbetarskydd talar med Kurt Eriksson har utredningsarbetet inte hunnit komma i gång.

– Men om jag förstått saken rätt ska vi ha en dialog med ett antal intressenter. Sedan utses på sedvanligt sätt en referensgrupp med folk från arbetsmarknadens parter och kanske någon grupp av experter och sakkunniga. Jag föreställer mig att den första delen, kartläggningsarbetet, innebär en hel del kontakt med olika organisationer och myndigheter som vet hur det egentligen ser ut på arbetsmarknaden. Det finns också en hel del skrivet om detta ämne, i alla fall på Europanivå, säger han.

Skyddsombud del i utredningen

Två nya utredningar tillsätts. De ingår i regeringens strategi för det moderna arbetslivet. Den ena utredningen handlar om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv och den andra rör ett förslag om ett nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö. I utredningen om arbetsmiljöreglerna ska utredaren:

1. Kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar, vilka trender och nya former för arbete som förekommer i Sverige i dag.

2. Analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar.

3. Se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter och utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Nya afsen ersätter tre

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift heter Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:14. Den träder i kraft den 31 mars 2016. När den börjar gälla upphör Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön från 1980 (AFS 1980:14). Då upphör även föreskrifterna om omvårdnadsarbete i enskilt hem från 1990 (AFS 1990:18) och om kränkande särbehandling i arbetslivet från 1993 (AFS 1993:17).

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö