Han rensar luften på största arbetsplatsen

2012-04-22 23:00 Eva Ekelöf  

Många skolor är sjuka, men det kostar miljoner att bygga om. Därför lägger de ansvariga hellre locket på. Det anser Svante Johansson, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Stockholm.

Han är slöjdlärare på Örbyskolan i Stockholm och expert på inomhusklimat. I sina pärmar har han dokument som visar ärendenas långa och vindlande väg via enkäter och undersökningar bland elever och personal till Arbetsmiljöverkets utlåtanden, överklaganden och beslut.

– Förvaltningen saknar rutiner för att förebygga dåligt inomhusklimat, säger han.

Bra inomhusklimat kräver till exempel bra städning. Men det kostar pengar och det är svårt att få fler städtimmar.

I luften i gymnastiksalen på Örbyskolan mätte Svante Johansson upp dubbelt så många partiklar som i luften på Hornsgatan, Stockholms smutsigaste gata.

– Det är visserligen andra partiklar, men det visar hur smutsig luften är. Den luften andades barnen in när de sprang här. Lärare fick astmaanfall, berättar han.

Luftrenare skulle kosta pengar och det blev för dyrt. Men nu har skolan fått luftrenare sponsrade av tillverkaren som demonstrationsexemplar. De är alltså gratis och med den nya tekniken är de effektiva. På fyra dagar kunde halterna sänkas med tre fjärdedelar.

Över lag tycker Svante Johansson att inneklimatet är eftersatt i Stockholms skolor. Det har stadens miljöförvaltning också visat i undersökningar.

Många skolor har inneklimat som sjuka hus. Svante Johansson gör enkäter om miljöfaktorer och besvär bland personalen på skolorna. Formuläret kommer från Yrkesmedicinska kliniken i Örebro. Om mer än var femte person upplever minst två besvär är huset sjukt, enligt WHO:s regler. Det handlar om ögon, näsa, hals, hosta, trötthet, klåda med mera.

Enskedefältets skola är ett sådant fall. Där har han gjort mätning av koldioxid i klassrummen. Redan efter tio minuter i en skolsal översteg värdet gränsvärdet. När lektionen var slut var värdet mer än fördubblat, jämfört med gränsvärdet.

Enkäten visade att mellan 70 och 100 procent av lärarna upplevde problem med damm och smuts i de olika skolhusen och att mer än var femte hade fem besvär eller fler, som trötthet, irriterade ögon eller huvudvärk.

– Det var det högsta CO2-värdet jag uppmätt under mina år i skolan. Jag skrev till rektor och utbildningsförvaltningen, men fick inget svar och anmälde till sist skolan till Arbetsmiljöverket, som lade ett vite på fem miljoner kronor.

Utbildningsförvaltningen överklagade beslutet, men fick avslag. Nu ska förvaltningen ordna evakueringslokaler för att sedan bygga om skolan.

– Ventilationen är ofta för dålig från början. Det bäddar för problem, säger Svante Johansson.

Ett annat inbyggt problem är att linoleummattor läggs på innan limmet hunnit torka.

– Vattnet går ned i bjälklaget och det blir fukt och organiskt material som bildar emissioner, berättar han.

Ombyggnaderna kostar mycket pengar. Golven och bjälklagren måste bilas upp och ibland hjälper inte ens det. Helst ska mekaniskt ventilerade golv läggas in, som i Adolf Fredriks musikklasser. Där byggdes alla golv om för 104 miljoner kronor. Sedan försvann problemen.

Nu arbetar Svante Johansson med en förskola. Barnen får utslag, men föräldrarna vet inte att huset är sjukt.

– Det är bland det värsta jag har sett. Man har bland annat limmat matta på matta, mjukgörare frigörs och det blir fukt och mögel. Alla golv måste bytas. Förskolan ska på sikt rivas, men det tar tre år att bygga nytt.

Svante Johansson litar på sina enkäter. Personalens upplevelser stämmer alltid.

– Jag har inte haft något falsklarm. Men utbildningsförvaltningen och Sisab vill inte lyssna. Det är en ojämn kamp, säger han.

Sisab förvaltar skolfastigheterna. Per Thunman, informationschef, berättar att Enskedefältets skolas ventilation nu ska byggas om och nya toaletter installeras. Det kommer att kosta någonstans mellan 10 och 15 miljoner kronor.

– Med åren dammar ventilationssystemen igen och blir under­måliga. Vi gör löpande underhåll, säger han.

Eva Ekelöf

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö