”Ganska fritt fram att kontrollera anställda”

2014-10-20 15:36 Anna Hjorth  

NY TEKNIK. En sak är säker: Övervakningen av anställda i arbetslivet har ökat. En hel del hamnar i en gråzon för vad som är tillåtet. Olika intressen ställs mot varandra och riskerar att krocka.

Det förs visserligen inte statistik på området, men experter och aktörer som Arbetarskydd har varit i kontakt med är eniga: övervakningen har ökat. Ett exempel där det dock finns tydliga siffror är antalet utdrag ur belastningsregistret, gjorda av privatpersoner för att lämna till presumtiva arbetsgivare. På tio år har de ökat från 40 000 till 199 000.

På frågan om det är något som är bra eller dåligt går dock meningarna isär. Enligt Svenskt Näringslivs arbetsrättsjurist Lars Gellner kan kontroller vara befogade, bland annat eftersom det är ett stort åtagande att anställa någon.

– Kontroller av anställda av olika slag har ju alltid funnits, däremot gör ju tekniken att det är enklare i dag än tidigare.

På fackets juridiska byrå, LO-TCO Rättsskydd, är Annett Olofsson förbundsjurist. Hon tror att många arbetsgivare övervakar de anställda helt enkelt för att de kan.

– Jag tror att de är mycket medvetna om att det är ganska fritt fram att kontrollera sina anställda. Och det är svåra frågor, för det går ju exempelvis inte att säga att en arbetsgivare inte får kontrollera de anställdas prestation. I vissa fall måste de få göra det, om det handlar om att sätta en individuell lön till exempel. Men om man börjar övervaka de anställda i realtid, då har man gått över gränsen, anser vi.

Annett Olofsson menar att just realtids­övervakning är ett alltför stort intrång i de anställdas personliga integritet. Hon anser också att det oftast är olagligt – bland annat har Datainspektionen i ett par ärenden konstaterat att det kan strida mot personuppgiftslagen. Det finns flera arbetsmiljöaspekter på övervakning och kontroll. Närgången kameraövervakning kan till exempel vara ett arbetsmiljöproblem och strida mot arbets­miljölagen.

Transportarbetareförbundets ombudsman Martin Miljeteig håller med om att realtids­övervakning är extra integritetskränkande. Han skulle helst vilja att det var förbjudet.

– Jag kan inte se att det finns något godtagbart syfte att ha den kontrollen av sina anställda. Men frågan blir nästan filosofisk. Det finns såklart ett värde i att övervaka en kylkedja i realtid, det har vi inget emot. Men om man tar den informationen och kopplar till en viss chaufför, och tycker att Kalle kör långsammare än Bertil, då har man glidit på syftet och det är inte okej.

Lars Gellner på Svenskt Näringsliv tror dock inte att arbetsgivarna kontrollerar de anställda bara för att de kan.

– Varje extra behandling kostar pengar, exempelvis i form av den tid det tar och vad det kostar att göra justeringar i programvara. Men samtidigt kan det inte uteslutas att de använder överskottsinformation – vilket också är reglerat i personuppgiftslagen.

Anna Hjorth

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö