Frysta anslag till forskning och skyddsombud

2022-11-08 15:55 Leif Holmkvist  
Arbetsmiljöverket fick ökat anslag i regeringens budget för 2023.

BUDGETEN. Arbetsmiljöverket får sitt anslag i budgeten höjt med fyra procent till 819 miljoner kronor. Men anslagen till Myndigheten för arbetsmiljökunskap fryses på 50 miljoner och till regionala skyddsombud på 112 miljoner.

När finansminister Elisabeth Svantesson i dag lade budgeten på riksdagens bord lyfte hon brott, fusk och felaktiga utbetalningar som en av flera prioriterade frågor. Sedan 2018 samordnar Arbetsmiljöverket åtta andra myndigheters kamp mot arbetslivskriminalitet:

Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Så här skriver regeringen i budgetpropositionen:

”Regeringens bedömning är att arbetet mot arbetslivskriminalitet är viktigt då arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet på arbetsmarknaden, snedvrider konkurrensen och är en betydande inkomstkälla för organiserad ekonomisk brottslighet. Det är positivt att myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet har utvecklats parallellt med Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet och att antalet myndighetsgemensamma kontroller har blivit fler under 2021”.

I fjol gjordes 2 007 myndighetskontroller, de flesta inom byggbranschen, bilverkstäder, transportföretag och restauranger. De resulterade bland annat i 374 sanktionsavgifter, 259 förelägganden eller förbud och 131 fall av misstänkt människohandel.

Förra hösten träffade myndigheterna en överenskommelse om partssamverkan med Svenskt Näringsliv och LO och inrättade sju regionala samverkansgrupper.

Arbetsmiljöverket får sitt budgetanslag ökat från innevarande års 788 miljoner till 819 miljoner kronor nästa år och ytterligare höjningar till 858 miljoner 2024 samt 873 miljoner 2025. Det är höjningar som möjligen täcker löneökningar och inflation.

De inom regeringsunderlaget omstridda regionala skyddsombuden får anslagen frysta på innevarande års nivå, 112 miljoner kronor, till och med 2025. I praktiken innebär det ett besparingskrav motsvarande kostnadsökningarna.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap får nästa år sitt anslag fryst på årets nivå, 50 miljoner kronor, men en liten ökning till 53 miljoner 2025.

Så här skriver regeringen bland annat i budgetens avsnitt om arbetslivet:

”Ökningen av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar kan kopplas till covid-19- pandemin. Även om det skedde en ökning av antalet dödsolyckor 2021 jämfört med föregående år så har antalet dödsolyckor i arbetet minskat över tid. Systematik i säkerhets- och arbetsmiljöarbetet är centralt för att förebygga dödsolyckor.”

Om höjningen av Arbetsmiljöverkets budget skriver regeringen:

”Anslaget får även användas för utgifter för bidrag till myndigheter samt statsbidrag till arbetsmarknadens parter för arbete mot arbetslivskriminalitet. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till arbetsmarknadens parter och till ideella organisationer för att lämna information och rådgivning till personer som omfattas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.”

Leif Holmkvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö