FN: Skicka svenska tjänstemän på utbildning

2020-11-06 00:00  

FN-beslut. Den 23 september kom beslutet från den FN-kommitté som övervakar efterlevnaden av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Erik Sinander är juris doktor vid Stockholms universitet. Här förklarar han beslutet.

I domen 51/2017 kom Arbetsdomstolen till slutsatsen att Söder­törns högskola hade rätt att låta bli att anställa en döv lektor trots att denne var bäst kvalificerad för tjänsten. Anledningen till att Arbets­dom­stolen ansåg att det i detta fall inte var fråga om olaglig diskriminering var att de anpassnings­åtgärder som arbetsgivaren skulle ha behövt vidta inte var rimliga.

Den svenska lagens krav på rimliga anpassningsåtgärder har sin grund i det EU-rättsliga likabehandlingsdirektivet som i sin tur ska ta hänsyn till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att det inte bara är EU-dom­stolens ­domar som är relevanta för tolkningen av begreppet rimliga anpassningsåtgärder, utan även den FN-kommitté som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av konventionen.

Den FN-kommittén har nu i ett färskt uttalande riktat kritik mot den statliga högskolans rekryteringsförfarande, Diskrimineringsombudsmannens processföring och Arbetsdomstolens avgörande i det ovan nämnda målet.

FN-kommittén menar att Sverige, ­genom Arbetsdomstolens beslut, har brutit mot konventionen, eftersom domen innebär att möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få ett jobb minskar. Konventionen ställer krav på medlemsstaterna att bidra med anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning.

Av FN-kommitténs beslut framgår att det inte bara var Arbetsdomstolens slutsats om att åtgärderna var orimliga som var fel.

Även Diskrimineringsombudsmannens, DO:s, processföring är föremål för kritik. Här menar kommittén att DO låste sig till frågan om kostnaderna för teckenspråkstolk var en rimlig anpass­nings­åtgärd utan att beakta andra möjliga anpassningsåtgärder. Eftersom svenska domstolar normalt sett är förhindrade att pröva annat än vad parterna tagit upp, så prövade Arbetsdomstolen bara frågan om anlitande av teckenspråkstolk var för dyrt.

Frågan om vad som är en rimlig anpass­nings­åtgärd ska diskuteras mellan arbets­tagaren och arbetsgivaren i syfte att hitta den bästa balansen mellan de båda parternas behov. Den bästa balansen är, enligt kommittén, den åtgärd som på det mest effektiva sättet kan få arbetstagaren att fullgöra sina huvud­sakliga arbetsskyldigheter.

Kommittén avslutar sitt beslut med att rekommendera Sverige att kompensera den diskriminerade personen. Därutöver ansåg kommittén att Sverige måste vidta åtgärder för att liknande diskriminering inte ska förekomma i framtiden. Beslutet innehåller även en konkret rekommendation om att skicka svenska statstjänste­män, särskilt de som är anställda vid Arbetsdomstolen, på utbildning om FN-konventionen.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö