Fler flickor hotas på första jobbet

2015-04-24 12:59 Birgitta Ländin  

SOMMARJOBB. De senaste fem somrarna har 917 ungdomar skadats så svårt på arbetet att det har lett till sjukskrivning.<br/>– Arbetsgivarna måste bli bättre på riskbedömningar för unga, säger Hans Jansson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Statistiken över skador som drabbat 14–19-åringar har Arbetsmiljöverket tagit fram speciellt för Arbetarskydd. Den visar tydliga könsskillnader både mellan branscher och olycksorsaker. Pojkarna skadas ofta av verktyg, maskiner eller fordon av olika slag, medan flickorna mycket oftare än pojkarna blir sjukskrivna till följd av hot och våld. Det har sin förklaring i att flickorna i högre grad finns i de branscher där hot och våld är vanligt.

Särskilt under senare år har anmälningar om hot och våld ökat i flera kvinno­dominerade arbeten inom vård och omsorg. Hemtjänsten och annan äldrevård är ett exempel där många utsätts för hot och våld i och med att många vårdtagare där har demenssjukdomar.

Även inom handeln är kvinnorna många, och sviter av hot och våld en relativt vanlig orsak till sjukfrånvaro. I totalt 27 fall har hot och våld orsakat sjukskrivning bland unga kvinnor under den undersökta perioden. För de unga männen är motsvarande siffra 8.

Just eftersom handeln är en utsatt bransch har parterna tagit fram en utbildning för alla anställda, Säker i butik, som syftar till att både minska riskerna för rån och lindra verkningarna om något ändå inträffar.

– Den utbildningen ska alla få, oavsett vilken anställningsform man har, säger Handels arbetsmiljöansvarige Krister Colde.

– De stora kedjorna är i dag ganska bra på detta, medan jag tror att det slarvas mer med sådan utbildning för sommarjobbare i små­butiker.

För båda könen är fallskador relativt vanliga – de orsakade sjukskrivning för 42 unga män och 51 unga kvinnor. Tunga lyft i vården kan gissningsvis vara orsaken till att fler unga kvinnor än män får skador inom rubriken ”Lyfta, bära, resa sig” – 34 kvinnor och 12 män var hemma från jobbet på grund av sådana skador.

Antalet olyckor med truckar, bilar och andra fordon eller annan transportutrustning var 175 under tidsperioden, varav de flesta, 100, drabbade de unga männen. Typiskt ”manliga” olyckor är industri- eller lagerolyckor, som att föremål rasar på den skadade eller drar med sig personen – 33 fall för pojkarna, 19 för flickorna – eller förlorad kontroll över handverktyg – 95 bland pojkarna, 20 bland flickorna.

2012 kom en ny föreskrift om minderårigas arbetsmiljö. Den ställer stora krav på arbetsgivarna på individuella riskbedömningar för varje ung person. Kontakt ska också tas med vårdnadshavare. När det handlar om praktikplatser ska även elevskyddsombud kontaktas.

– Men med allt detta slarvas det, konstaterar Hans Jansson. Och många arbetsgivare tycker att förfarandet numera är så krångligt att de väljer att säga nej till praktikanter.

Aldrig jobb efter midnatt – De här reglerna gäller

• Den som är under 18 år får aldrig arbeta mer än 40 timmar i veckan sammantaget. Den som anställer en minderårig som också har ett annat extrajobb ska därför tänka på att den sammantagna arbetstiden inte får överstiga 40 timmar.

• Ingen som är under 18 år får arbeta mellan 00 och 05. Den som är under 16 år får inte arbeta efter klockan 20 (med undantag för den som gått ut skolan och ska fylla 16 under kalenderåret).

• Den som är mellan 13 och 16 år får sommarjobba med icke riskfyllda arbetsuppgifter, högst sju timmar per dag och 35 timmar per vecka.

• I vissa undantagsfall kan yngre barn få arbeta och ungdom få arbeta i strid med dessa grundregler, till exempel om de kvällstid deltar i en teaterföreställning eller något annat kulturellt eller sportrelaterat sammanhang som kräver det. För detta måste dock arbetsgivaren söka dispens hos Arbetsmiljöverket.

Skador av orm, gräsklippare och skruvdragare. Läs mer på nätet!

• På arbetarskydd.se finns mer och detaljerad statistik för åren 2009–2014, uppdelad på län, kön och yttre faktorer som orsakat olyckan.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö