Fler eller färre olyckor - sanktionsavgifterna utreds

2021-11-11 13:24  

UTREDNING. Blev det fler eller färre sanktionsavgifter, hur ser det ut i de små och stora företagen, och hur ser det ut med skador och olyckor efter de ändrade reglerna på arbetsmiljöområdet sommaren 2014. Det ska Mynak försöka ta reda på.

Fler arbetsgivare som följer reglerna för arbetsmiljön, enklare administration, snabbare reaktion när någon gjort fel och en mer kännbar påföljd. Det var tanken med de regler som infördes på arbetsmiljöområdet i juli 2014 när böter utfärdade av åklagare eller i domstol ersattes av sanktionsavgifter som först beslutas av Arbetsmiljöverket.

– Det här har diskuterats och det finns ett stort intresse för att få reda på vad som hänt. Det har framgått av remissvar att ändringen endast ger begränsade effekter för företagen och att det finns brister i systemet, säger Thomas Nessen som ansvarar för utvärderingen på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

Han tillägger att det har gjorts studier på både Arbetsmiljöverket och Svenskt Näringsliv och att Mynaks utredning tagit del av de resultaten. Men han ser behov av mer kunskap.

– Vi anser också att det är bra att det är vi som är opartiska som gör detta, säger analytiker Thomas Nessen och tillägger:

– Det är vi som har initierat det här. Vi har inte fått något uppdrag från Arbetsmiljöverket eller regeringen. Det här ingår som en naturlig del av vårt uppdrag att utvärdera och analysera. Eftersom myndigheten är ganska ny har det inte varit en så stor del av vår verksamhet än. Men vi har fler projekt på gång.

Arbetet med studien är utlagt på en forskargrupp knuten till Linköpings universitet. Statistik från Arbetsmiljöverket över antalet inspektioner, skador, allvarliga tillbud och antalet beslutade sanktionsavgifter ska användas.

–  Vi ska ta reda på trenderna och se vad som har hänt på dessa områden sedan lagändringen. I den mån det går ska vi se på hur det såg ut även före.

Studiens resultat ska presenteras i vår.

Thomas Nessen påpekar att det kommer att vara svårt att visa på exakta samband mellan lagändringen och effekter på arbetsmiljön som exempelvis om antalet sanktionsavgifter har påverkat antalet olyckor.

– Det kan ha hänt andra saker på arbetsplatsen och i samhället som har påverkat. Vi försöker förstå vad som har hänt och hitta effekter där det är möjligt. Men i vissa fall går inte det – går det så gör vi såklart det.

Vad hoppas ni kunna ta reda på?

– Sådant som antalet sanktionsavgifter, fördelning av avgifterna på branscher, spridning mellan regioner och storlek på företag. Vi ska försöka ge en lägesbild.

Läs mer: Hög nota för företagens brister i fallskyddet

Forskarna har under hösten börjat samla in statistik och intervjuar företrädare för arbetsmarknadens parter och andra som kan ha relevant information, som exempelvis Arbetsmiljöverkets inspektörer och jurister. Resultaten av intervjuerna kommer att användas för att utveckla studien.

– Tanken är att forskarna ska jobba som i cykler och stämma av med fokusgrupper för att se att de är på rätt spår. Det man får fram av data-insamlingen kan också leda till nya frågeställningar av typen varför får en region färre sanktionsavgifter än en annan när man också tar hänsyn till antalet inspektioner. 

Ett av skälen till att den här ändringen gjordes var för att avlasta rättsväsendet. Ska ni se över hur det gick?  

– Vet inte nu. Vi kommer längre fram att bestämma vad vi ska titta på och inte när det gäller ökningen av ärenden som gått till domstol, alltså antalet överklaganden av Arbetsmiljöverkets beslut om sanktionsavgifter. Men frågeställningar som berör rättsprocessen är inte i fokus i utvärderingen.

Anna Bergsten är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv som i slutet av 2019 presenterade en egen undersökning av systemet med sanktionsavgifter. Organisationen var starkt kritisk och menade att reglerna var svårtolkade, svåra att efterleva för arbetsgivare och inte möjliggjorde någon nedsättning av avgiften när det var tydligt att även medarbetaren hade ett ansvar.

–  Vi har bett om en utvärdering av det här systemet, så det är klart att vi tycker att det är bra att man också gör det. Vi hoppas verkligen att en sådan här utvärdering ska leda till någonting och att man då också kan se om man behöver skruva lite i systemet.

Läs mer: ”Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar har ingen gräns”

Samtidigt är Anna Bergsten medveten om utmaningen att utvärdera en lagförändring.

– Det är klart att det alltid är svårt att mäta effekter om man ställer sig frågan om det här systemet har lett till en bättre arbetsmiljö. Hur mäter man det? Vi ska inte på något vis förneka att det är knepigt att mäta. Det är lättare att mäta kvantitativt än kvalitativt, så är det alltid.

Arbetsmiljöverket, som är den myndighet som beslutar om sanktionsavgifter för överträdelser av föreskrifter och regler har själv vid flera tillfällen sagt att de ska utvärdera regelförändringen. Men i dagsläget finns inga sådana planer, enligt myndighetens presstjänst. Arbetsmiljöverket har dock kontaktpersoner som bistår Mynak i deras utvärdering.

Lena Gunnars

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö