Fast telefon inget att snacka om

EXPERTFRÅGA: Vad säger arbetsmiljölagen när tekniken gör arbetsmiljön sämre? Som när alltfler företag byter sina fasta telefoner mot mobiltelefoner, som det inte går att höra så bra i. Kan den som redan har nedsatt hörsel hämta stöd i lagen för krav på en fast telefon som hjälpmedel?

EXPERTSVAR:

Eva Kovar jurist på Svenskt Näringsliv:

”Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet, genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd. Häri ligger bland annat tekniska åtgärder eller anpassning av arbetsredskap. Vilka åtgärder som ska vidtas får bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, beroende på nedsättningens karaktär, arbetsuppgifterna och så vidare. En fast telefon kan i förekommande fall vara ett hjälpmedel i enlighet med lagens regler. Oavsett vad reglerna säger ligger det i arbetsgivarens intresse att den anställde ska höra vad som sägs under ett telefonsamtal. Valet av en fast telefon borde därmed inte vålla särskilt livliga diskussioner.

Maria Steinberg forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

”Arbetstagarna har flera möjligheter att påverka om tekniken blir sämre. Skyddsombuden har rätt att delta i planeringen (paragraf 4 kapitel 6 i arbetsmiljölagen) då arbetsgivaren ska ersätta fasta telefoner med mobilsystem, om det påverkar arbetsmiljön. Skyddsombuden kan då ta upp att några kan ha problem med att höra vad som sägs i mobiltelefoner.

Arbetsgivaren ska anpassa arbetsmiljön (paragraf 3 kapitel 3). Det kan leda till att vissa kanske kan ha kvar sina fasta telefoner eller att de får speciella telefoner, där ljudet är hög­re. Arbetsgivaren är skyldig att ha en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som tar upp dessa frågor. Företagshälsovården kan också hjälpa till. Det ligger i arbetsgivarens intresse att ha kvar sina anställda som de har satsat mycket på.

Hur långt arbetsgivarens krav på arbetsanpassning sträcker sig är svårt att ange. Skyddsombuden kan alltid kräva att arbetsgivaren ska anpassa arbetsmiljön efter individer som har särskilda behov. Vidtar arbetsgivaren ingen åtgärd kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket, som annars sätter gränser, är inte alltid så benäget att ta ställning till enskilda anpassningsärenden, men det finns undantagsfall. I slutändan kan det bli en fråga om uppsägning om arbetstagaren inte kan göra ett arbete av någon betydelse.

Mats Palm huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstadsföretag:

”Det är med detta som med allt annat inom arbetsmiljön, det är riskbedömningen som till sist avgör. Den nya typen av ”smarta” telefoner är just smarta till allt annat än att prata i telefon med. Det finns därför tillbehör, till exempel en telefonlur att koppla in till mobiltelefonen för att just få bättre ljud.

Om man har en hörselnedsättning ska man givetvis inte förses med en telefon som förstärker problemet, snarare med en som förstärker ljudet. Ingen skulle väl komma på idén att en kontorist med synfel skulle tvingas jobba utan glasögon.

Arbetsgivaren ska även i detta ärende arbetsplatsanpassa utifrån den enskildes fysiska och psykiska behov.

Ett besök på landstingets hjälpmedelscentral skulle kunna hjälpa i detta specifika fall, eller på företagshälsovården, som vi får anta att företaget har tillgång till i den omfattning som verksamheten kräver.

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö