EU-förslag: Skärpt gränsvärde för asbest

2021-09-29 09:51 Calle von Scheele  

Europaparlamentet kräver skärpt gränsvärde när EU ska revidera sitt direktiv om asbest - till en hundradel av dagens värde. Varje medlemsland ska också tvingas föra register över byggnader som innehåller asbest.

– Asbest är fortfarande den enskilt största arbetsrelaterade dödsorsaken. Uppåt 90 000 människor mister livet vare år i EU-länderna på grund av asbestexponering, säger Johan Danielsson, socialdemokratisk europaparlamentariker med en bakgrund i LO.

Han var drivande bakom parlamentets krav på kraftigt skärpt gränsvärde för asbest. På hans initiativ kräver nu Europaparlamentet en sänkning av värdena till en hundradel av dagens gräns. Det skulle innebära en begränsning till 0,001 fiber per kvadratcentimeter luft.

– I praktiken blir gränsvärdet så lågt att vi kan respektera principen om att det inte finns några säkra asbestnivåer. När du hanterar asbest ska du ha en ordentlig skyddsutrustning, tillägger Johan Danielsson.

Om kravet går igenom, när EU reviderar asbestdirektivet under nästa år, tvingas Arbetsmiljöverket revidera sin förskrift om hygieniska gränsvärden. I dag ligger gränsen vid 0,1 fiber per kvadratcentimeter, vilket är detsamma som i EU:s nuvarande direktiv.

–  Om man inte har ordentliga regler på plats och låter människor röra runt i detta så kommer arbetstagare att dö av asbestexponering i 30, 40 kanske 50 år framöver. Därför är asbestfrågan viktig.

Läs mer: EU tar kommandot över gränsvärden för kemikalier

Parlamentets sysselsättningsutskott röstade nu i början av denna vecka om sina krav inför översynen av direktivet om skydd för arbetstagare som exponeras för asbest. EU-kommissionen ska nästa år komma med förslag på skärpningar av det tolv år gamla regelverket.

Trots att asbest sedan lång tid varit förbjudet i Sverige och många andra länder, samt i hela EU sedan 2005 behövs fortfarande omfattande saneringar av byggnader som innehåller materialet. Bara i Sverige beräknas bostäder fortfarande innehålla 400 000 ton asbest, enligt parlamentariker Johan Danielsson.

– Vi har också krav på efterkontroller när asbestsanering har genomförts, så att arbetskraft som efteråt ska in på bygget, familjer som ska bo i de sanerade lägenheterna eller barn som ska gå i förskolan vet att ingen asbest finns kvar.

Parlamentet ställer också andra viktiga krav som ligger vid sidan av revideringen av direktivet. Varje medlemsland bör upprätta ett register över både offentliga byggnader och privata fastigheter som innehåller asbest. Länderna bör också ta fram nationella handlingsplaner för asbestsaneringen av byggnader och en tidsplan för den. För detta ändamål vill parlamentarikerna se ett nytt direktiv som komplement till det nuvarande.

Parlamentarikerna vill också ge ekonomiskt stöd ur EU:s fonder till saneringen av bostäder. Under hösten lanserar EU programmet ”A renovation wave for Europe”, som bland annat inriktar sig mot bostäder med dålig energiprestanda. I samband med att dessa görs mer energieffektiva i renoveringar ska även stöd kunna ges till asbestsanering.

– Ja, så att man faktiskt sanerar på ett säkert sätt, säger Johan Danielsson.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö