Ej jäv vid inspektion

Huvudskyddsombudet vid Stockholms brandförsvar hade anmält brister i personalhanteringssystemet till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket inspekterade och valde att inte meddela något föreläggande eller förbud. Skyddsombudet överklagade och anförde bland annat att det förelåg jäv på grund av att Arbetsmiljöverkets inspektör tidigare varit kollega med arbetsplatsens arbetsmiljöstrateg. Skyddsombudet ville också att Arbetsmiljöverket skulle slå fast att arbetsgivaren hade skyldighet att redovisa vad man har kommit fram till med anledning av de påtalade bristerna. Arbetsmiljöverket hävdade dock att det är en samverkansfråga som inte verket har tillsyns­ansvar för.

Förvaltningsrätten anser inte att den beskrivna situationen innebär jäv och ger Arbetsmiljöverket rätt även på övriga punkter. Rätten avslår skyddsombudets överklagan.

Lennart Lundquist / Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer