Dubbelt så stor risk att sjukskrivas inom staten

2014-09-14 23:00 Anna de Lima Fagerlind  

Flera betydande arbetsmiljörapporter visar samma trend: arbetssjukdomarna blir allt vanligare.

Hårdast drabbas kvinnor inom vård och omsorg, och det är de psykiska sjukdomarna som ökar mest.

Arbetssjukdomarna ökar för fjärde året i rad

• Under perioden 2003–2009 minskade arbetssjukdomarna i Sverige, men de senaste fyra åren har de ökat. 11 000 arbetssjukdomar anmäldes till Försäkringskassan förra året, cirka 10 procent fler än året innan. 60 procent av de drabbade är kvinnor.

• Den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar är belastningsfaktorer, som står bakom 41 procent av anmälningarna. Men organisatoriska och sociala faktorer ökar mest, och bland kvinnor är det nu en nästan lika vanlig orsak till arbetssjukdomar som belastningsfaktorer. Sociala faktorer leder nästan alltid till psykosociala sjukdomar, som depression och utmattningssyndrom.

• Bara en liten del av anmälningarna prövas av Försäkringskassan, och det kan dröja flera år innan anmälaren får livränta.

Källa: Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2013.

Dubbelt så hög risk för kommun- och landstingsanställda

• År 2008 ändrades reglerna i sjukförsäkringen, vilket gjorde att antalet långvariga sjukskrivna (mer än 90 dagar) som fick ersättning av Afa Försäkring minskade kraftigt 2008–2009. Men sedan 2010 har antalet långvariga sjukskrivningar ökat.

• Långvariga sjukskrivningar är betydligt vanligare bland anställda inom kommuner och landsting än i det privata näringslivet. Risken för att bli sjukskriven är 15 per 1 000 sysselsatta inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområden, men hela 27 per 1 000 sysselsatta inom kommuner och landsting. För kvinnor i kommuner och landsting är risken dubbelt så hög att bli sjukskriven som för kvinnor i det privata näringslivet. Störst risk löper undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulansförare.

• Inom LO:s och Svenskt Näringslivs områden är sjukdomar i det muskulosketala systemet vanligast. Men de psyksiska sjukdomarna ökar, och i kommuner och landsting har de gått om de muskulosketala sjukdomarna och blivit den vanligaste diagnosen. 33 procent av de sjukskrivna kvinnorna har en psykisk sjukdom, och 29 procent av männen.

Källa: AFA Försäkrings rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2014.

Osäker anställning ökar risken för depression

• Personer som upplever att de har ett pressande arbete eller en arbetssituation där belöningen är liten i förhållande till ansträngningen utvecklar mer symptom på depression och utmattningssyndrom än andra.

• Små möjligheter att påverka sitt arbete och alltför höga krav ökar risken för depression.

• Osäkerhet i anställningen, så som oro för att arbetsplatsen ska läggas ned, ökar risken för depression och utmattningssyndrom.

• Kvinnor och män som har likartade arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad depressionssymptom och utmattningssyndrom.

Källa: Arbetsmiljöns betydelse för symptom på depression och utmattningssyndrom, av Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen