Du kan vara ansvarig!

2014-06-08 23:00 Elisabeth Vene  

Du kanske har arbetsmiljöansvar utan att veta om det. – Undersök vad som gäller och få det skriftligt, är arbetsrättsspecialisten Dino Kalamujics råd.

Det är alltid högsta chefen som ytterst har ansvaret för arbetsmiljön. Men vd eller motsvarande kanske inte kan ha total koll på verksamheten. Då är det sunt att delegera delar av arbetsmiljöansvaret, tycker Dino Kalamujic, arbetsrättsspecialist på advokatfirman DLA Nordic.

– Eftersom det är ett straffrättsligt ansvar är det viktigt för den enskilda chefen att utröna vem som är ansvarig för vad. I värsta fall kan chefen hamna i fängelse.

Det är inte så enkelt som att bara utse någon. Den ansvariga måste ha kompetens och befogenheter för uppdraget.

– En nyutexaminerad person bör man inte lägga ansvaret på, säger Dino Kalamujic.

Annars finns ingen gräns för vilka nivåer vd kan delegera till, det kan vara ner till skift­ledare eller projektledare. Lagstiftningen tar inte hänsyn till titel eller befattning, bara befogenhet och kompetens.

– Det finns heller ingen begränsning av hur mycket arbetsuppgifter med ansvar som kan överföras, säger Dino Kalamujic.

Det står inget i lagstiftningen om hur delegeringen ska gå till, säger Dino Kalamujic. Det innebär att det kan ske muntligt eller att arbetsmiljöansvaret ingår som ett naturligt led i tjänsten. Då heter det att ansvaret är konkludent och kräver ingen speciell delegering. Om personen på tjänsten företräder arbetsgivaren och har rätt kompetens och befogenheter kan den vara ansvarig utan att vara medveten om det.

– Du gör klokt i att ta reda på vad som ankommer på dig och be att få det skriftligt, för att slippa överraskningar, säger Dino Kalamujic.

Om jag inte vill vara ansvarig då?

– Du kan returnera ett visst problem till närmaste chef, om det finns så stora brister i arbetsmiljön att du faktiskt inte kan ta ansvar. Men det går inte att slippa i största allmänhet. Returnering handlar om ett visst problem som återförs till närmaste chef. Ingår det i dina arbetsuppgifter och du har rätt befogenhet och kompetens är du skyldig att ta ansvar.

Gör så här: Delegera när det behövs

1. Gör en organisationsplan.

2. Utgå från organisationsplanen, så att företagsstrukturen blir tydlig. Det ska finnas ett behov av delegering, till exempel att företaget är så stort att vd är för långt bort från produktionen.

3. Gör befattningsbeskrivningar.

4. Delegera arbetsuppgifter med vilka ett visst ansvar följer skriftligt. Det är arbetsgivarens sak att förvissa sig om att mottagaren har rätt kompetens. Den kan komma av yrkeserfarenhet eller från en branschspecifik utbildning.

5. Mottagaren av ansvaret måste ha möjlighet att utföra uppdraget, det vill säga ha tillgång till alla beslutsunderlag, till exempel arbetstidsscheman.

6. Mottagaren av ansvaret måste ha rätt befogenheter. Alltså ha makt och medel för att se till att arbetsmiljön är säker.

Du döms enligt brottsbalken

  • Arbetsmiljöansvaret är straffrättsligt och ansvaret kan bara utkrävas av en fysisk person.
  • Allvarligast är vållande till annans död, som kan leda till fängelse. Övriga brottrubriceringar är vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan.
  • Företagsbot kan utdömas för företaget, och vissa föreskrifter från Arbetsmiljöverket är direkt straffsanktionerade.

 

Tio anställda? Gör det skriftligt

Delegering av arbetsmiljöansvar har funnits sedan 1973. På Arbetsmiljöverket kallas det uppgiftsfördelning och finns beskrivet i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01. Enligt föreskriften ska en arbetsgivare med minst tio anställda ha en skriftlig delegering.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö