Dramatisk minskning av godkända skador

2015-12-29 23:00 Elisabet Örnerborg  

Belastningsskador stod tidigare för den vanligaste sjukskrivningen. På senare år har psykisk ohälsa kommit i kapp. Men det återspeglas inte i Försäkringskassans statistik över godkända arbetsskador.

Antalet godkända belastningsskador, eller muskeloskeletala sjukdomar som de kallas i statistiken, har minskat drastiskt.

Bara 591 personer fick sina belastningsskador godkända 2014. Tio år tidigare godkändes 3 852 sådana skador som arbetsskador och de 3 852 personerna kunde få livränta.

Annelie Faxenhed (se sidan 18) fick rätt till livränta för sin förslitningsskada efter flera års kamp i november 2013.

Även antalet godkända arbetsskador på grund av psykisk ohälsa minskade under samma tioårsperiod. Från 339 personer, som fick sin psykiska ohälsa godkänd som arbetsskada år 2005, till endast 176 år 2014. Detta trots att psykisk ohälsa är den sjukskrivning som ökar snabbast och numera utgör vår vanligaste sjukskrivningsorsak.

Så trots att såväl belastningsskador som psykisk ohälsa leder till att stora grupper både män och kvinnor går sjukskrivna godkände Försäkringskassan färre arbetsskador med dessa diagnoser 2014 jämfört med 2005. Och det trots att Försäkringskassan nu godkänner en större andel av de ansökningar om livränta som kommer in. Men färre människor anmäler sina arbetsskador och färre ansöker om livränta.

Försäkringskassans läkare Edvard Lidén:

– Det är viktigt att de som har besvär relaterade till arbetet och förlorat inkomst på grund av detta ansöker om livränta. Elisabet Örnerborg

Psykisk ohälsa godkänns sällan

• Antalet godkända arbetsskador på grund av psykisk sjukdom minskade från 339 år 2005 till 176 år 2014.

• Antalet godkända muskeloskeletala sjuk­domar, belastningsskador, minskade från 3 852 år 2005 till 591 år 2014.

Anmäl, anmäl

Anmäl arbetsskadan till arbets­givaren, som ska skicka den till Försäkringskassan. Skaffa läkarintyg som säger att den skadade kommer att ha nedsatt arbetsförmåga i minst ett år.

Den skadade ska anmäla till Försäkringskassan att hen vill ha ersättning.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen