”Det finns bara förlorare i arbetsmiljömålen”

2014-12-07 23:00 Anna Hjorth  

I storstäderna har de stora byråerna oftast arbetsrättsadvokater som även har inblick i arbetsmiljörätten. Men ytterst få har möjlighet att ägna sig åt det på heltid. Möt tre specialiserade advokater som berättar om varför målen som rör arbetsmiljön är så speciella.

Erik Danhard

Byrå: Hamilton Advokatbyrå, Stockholm.

”En sak som är lite speciell med den här typen av mål, där någon exempelvis åtalas för vållande till en anställds död, är att det alltid handlar om alldeles vanliga männi­skor. De kanske inte ens har varit vittne i en rättegång tidigare. Det är mycket att navigera i, och där är min uppgift som advokat att vara ett stöd. Även utanför rättssalen, till exempel i kontakt med medierna.

Det finns bara förlorare i arbetsmiljömålen. Ingen har velat någon annan något ont. Därför arbetar jag mycket med legal rådgivning till företag. Det handlar bland annat om hur viktigt det är att definiera de olika rollerna i en organisation, så att det blir tydligt för var och en vilket ansvar han eller hon har. Med min erfarenhet av alla olyckor jag arbetat med, som har berott på olika typer av brister på arbetsplatsen, kan jag förklara varför det är viktigt.”

Exempel på fall:

Kistaraset i Stockholm 2008. En stål­­stomme till en byggnad som höll på att byggas rasade, och betong och bjälkar rasade ner på byggarbetsplatsen. En byggnadsarbetare dog och två skadades svårt. En konstruktör dömdes för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Konstruktörens arbetsgivare dömdes att betala företagsbot.

Sammanlagt stod fyra personer och tre företag åtalade, men övriga friades. Erik Danhard företrädde en person på bygg­sidan, som var misstänkt genom hela processen men som slutligen inte åtalades.

Målnummer:

Solna tingsrätt, B 7473-08.

 

Martin Agell

Byrå: Advokatbyrån Lindahl, Stockholm.

”Jag tycker att det är väldigt viktigt att man är ute på arbetsplatserna det handlar om. Att man förstår hur det ser ut på sågverken, byggena och industrierna där de allvarliga olyckorna sker. Det är så komplexa arbetsplatser.

Det finns ofta ett väldigt stort material i de här utredningarna. Det kan vara en från polisen, en från Arbetsmiljöverket och företagets egen. Jag tycker mig se en tendens att man hänger upp sig väldigt mycket på om det har funnits skriftliga riktlinjer och rutiner, till exempel. Men man glömmer ofta att fråga om det har funnits muntliga rutiner som hade kunnat förhindra olyckan. Det ser jag som ett tecken på okunskap, fram­för allt hos polisen. Om kunskapsnivån höjdes där, då tror jag att vi skulle få fler ärenden till åtal och fler vägledande domar.”

Exempel på fall:

Broraset vid Älandsfjärden vid bygget av Botniabanan 2008. Två byggnadsarbetare dog och tre skadades när en betonggjutform rasade och störtade 20 meter ner. Byggföretaget Skanska hade totalentreprenaden men anlitade underleverantörer. En konstruktör som företräddes av Martin Agell, en platschef och en person på ett byggföretag dömdes för arbetsmiljöbrott i tingsrätten. De friades senare i hovrätten. Två av de inblandade företagen dömdes till företagsbot i mångmiljonklassen.

Målnummer:

Ångermanlands tingsrätt, B1156-09 och Hovrätten för Nedre Norrland, B434-11.

 

Lars Viklund

Byrå: Egen (Advokat Lars Viklund AB).

”Att jag började intressera mig för arbetsmiljörätt har sin bakgrund i att jag har jobbat med arbetsrätt i 40 år inom en stor brottmålsbyrå. Arbetsmiljöbrottsprocesserna förutsätter erfarenhet av både det arbetsrättsliga systemet och av straffprocessen. Försvararrollen passar mig när jag nu trappar ned.

Dessa processer kräver kunskaper i både arbetsrätt och straffprocessen. Om åklagare eller försvarare inte har dessa erfarenheter blir underlaget sämre för domen. Alltså sämre rättssäkerhet. Det är en tänkbar konsekvens av att det i dag är så få advokater som arbetar med arbetsmiljöbrott.”

Exempel på fall:

Branden på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö 2003. En patient hade tänt på sina sängkläder och orsakade en brand där två personer dog. Lars Viklund företrädde landstingsdirektören som tillsammans med psykiatrichefen åtalades för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död.

Båda friades i både tingsrätt och hovrätt.

Advokat Lars Viklund har helt gått över till försvararrollen. Han önskar att fler jurister satt sig in i arbetsmiljörätten, inte minst för rättsäkerhetens skull.

Anna Hjorth

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö