Därför tjuvkikar chefen på anställda

2014-10-12 23:00  

SKYDD AV INTEGRITETEN. En stor del av övervakningen i arbetslivet handlar i dag om material som samlas in och hanteras digitalt. Men det finns inte någon särskild lag som ska skydda anställdas integritet, utan allt ska ske inom ramen för personuppgiftslagen, Pul.

All insamling av personuppgifter, oavsett om det är i arbetslivet eller inte, ska enligt lagen ha ett bestämt syfte. Men tekniken förser oss också med en mängd bonusinformation, som ger en arbetsgivare möjlighet att kontrollera de anställda på ett sätt som kanske inte var ursprungssyftet.

– Hur vanligt det är vågar jag inte uttala mig om. Men det är klart att det finns en risk att man blir slarvig och kanske lite slapp i hanteringen av informationen som man får tillgång till, och då kan det strida mot Pul, säger Oskar Öhrström, som är jurist på Datainspektionen.

Det behöver dock inte strida mot Pul att ändra syftet med övervakningen. Det viktiga är att man ser till att informera personalen i förväg om vad man gör och varför man gör det.

– En arbetsgivare får inte kontrollera sina anställda i smyg. Men det är på det området som vi ser störst brister – antingen informerar man inte alls, för dåligt eller för lite.

Det är Datainspektionen som har tillsynsansvaret för personuppgiftslagen. Men inte ens där kan man ge exakta svar på var gränserna går för vad som är tillåtet när det gäller övervakning och kontroller av personal.

– Nej, lagen ger inte något tydligt svar på vad man måste tåla som anställd. Det handlar om att göra avvägningar och bedömningar. Något som är okej på en arbetsplats kanske inte är det på en annan, säger Oskar Öhrström.

Generellt går det ändå att säga att övervakning som sker av säkerhetsskäl väger tyngre än sådant arbetsgivaren gör av företagsekonomiska- eller effektivitetsskäl. Till exempel måste en anställd på ett kärnkraftverk vara beredd att tåla mer övervakning än en tjänsteman på Datainspektionen, förklarar Oskar Öhrström.

– Men arbetsgivaren måste alltid uppfylla de grundläggande kraven i lagstiftningen. Som att man inte får gå längre än vad som krävs för ändamålet, till exempel. Det är generellt inte tillåtet med slentrianmässiga kontroller av anställda, utan grundregeln är att det måste finnas ett särskilt skäl.

Vägledande dom

Övervaka rasten inte okej

Ett bryggeriföretag behandlade personuppgifter i ett databaserat lagersystem. Syftet var att uppfylla skyldigheter i ett prestationsbaserat lönesystem. Arbetsgivaren använde dock även systemet för att övervaka raster och realtidsövervakning av hur de anställda skötte arbetet. Datainspektionen kom fram till det inte var förenligt med personuppgiftslagen.

(Datainspektionens beslut 2007-06-27, dnr 87-2007)

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö